OGROMNY POŻAR NA MARIACKIEJ W PRZEMYŚLU

W dawnej lokomotywowni przy ulicy Mariackiej w Przemyślu wybuchł pożar. W wyniku wybuchu ognia zawalił się dach warsztatów i garaży. Akcja gaśnicza była niezwykle trudna. – Było bardzo duże zagrożenie dla strażaków. Podczas pożaru nastąpiło kilkadziesiąt wybuchów butli z gazem, jak również beczek z różnego rodzaju chemikaliami. W akcji brało udział ponad dwadzieścia zastępów straży pożarnej z całego Podkarpacia. Straż pożarna jeszcze nad ranem dogaszała pojedyncze ogniska i rozbierała zniszczone konstrukcje. Do wczoraj wewnątrz dawnej lokomotywowni znajdowały się warsztaty samochodowe, hurtownie, a obok zajezdnia dla busów i autobusów. Przyczyny pożaru bada policja. Wiele osób straciło dorobek całego życia , miejmy nadzieję że odbudują swoje miejsca pracy tak bardzo potrzebne w mieście.