Olimpiada sportowo – edukacyjna w ZSzOI w Przemyślu

W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu odbyła się Olimpiada sportowo-edukacyjna dla dzieci, na którą zaproszone zostały przedszkola z Przemyśla i okolic. W sumie z 12 przedszkoli w spotkaniu uczestniczyło 16 grup tj 330 osób. Impreza obejmowała zajęcia w dwóch częściach: sportowej (na salach gimnastycznych) i zabawowo – plastyczno edukacyjnej, która odbyła się w świetlicy. Dzieci po kolei przemieszczały się z sali do sali wykonując przygotowane przez nauczycieli zadania.

Zajęcia sportowe obejmowały: mini turniej piłki nożnej, zajęcia ogólnorozwojowe z akcentem położonym na gimnastykę oraz tor sprawności fizycznej. Każdy uczestnik bez względu na poziom sprawności bardzo dobrze poradził sobie z wykonaniem określonych zadań. Zabawom towarzyszył niezwykły entuzjazm i radość.

W części edukacyjnej zabawowo – plastycznej, z przygotowanych wcześniej elementów przedszkolaki ozdabiały papierowe terebki wiosennym motywem wesołych żabek. Za pomocą chusty animacyjnej Klanza dzieci przeniosły się w podróż balonem po różnych krainach, gdzie podczas zabawy wykazały się niezwykłą kreatywnością.  W miłej atmosferze i przy rytmach skocznej muzyki uczestniczyły w zajęciach rytmiczno – ruchowych.W tych dniach  szkoła przepełniona była atmosferą radości i dziecinnego uśmiechu.

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale oraz samodzielnie ozdobione toreki wypełnione drobnymi upominkami i jabłkami.

W myśl powiedzenia „Sport i zabawa to fajna sprawa” wszyscy udali się w wyśmienitych humorach do swoich przedszkoli.

Przedsięwzięcie  znalazło uznanie wśród uczestnikow olimpiady i ich opiekunów, którzy już zapowiadają swoją chęć udziału w przyszłym roku. Wszyscy podjęli  wyzwanie, a więc do zobaczenia za rok!