Ostatnia IV sesja Wydarzenia i ludzie Europy Karpat – Dezinformacja społeczna

Po raz czwarty i zarazem ostatni spotkaliśmy się w ramach cyklu „Wydarzenia i ludzie Europy Karpat”. Podczas tej sesji tego cyklu wysłuchaliśmy wystąpień nt:

Dezinformacji społecznej jako narzędzia współczesnej wojny hybrydowej na przykładzie przygranicznych problemów Przemyśla i Ziemi Przemyskiej w sytuacji wojny na Ukrainie

Prelegentami byli specjaliści w tym zakresie:

🔶 Marta Gromada,
kierowniczka Zespołu Monitorowania i Analiz Przestrzeni Informacyjnej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

🔶 Lesya Holovata,
redaktorka Kanału 5 Telewizji Kijów

🔶 Andrzej Klarkowski,
podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

🔶Spotkanie moderował Andrzej Paniw.

🔶 Nasi goście opowiadali o tym, jak dezinformacja, zwana potocznie „fake news”, rozprzestrzenia się na niespotykaną dotąd skalę w cyberprzestrzeni, a dzieje się to wraz z rozwojem nowych technologii i środowiska cyfrowego. Usłyszeliśmy, jak przekazy i treści są manipulowane, przekłamywane lub tworzone całkiem nowe fałszywe komunikaty. Atak Rosji na Ukrainę, jest dobitnym przykładem sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia ze zmasowaną liczbą nieprawdziwych informacji, które zaczęły pojawiać się w sieci niemal natychmiast i rozprzestrzeniały się w błyskawicznym tempie. Głównym źródłem tego niepokojącego zjawiska są media społecznościowe, mające wpływ na kreowanie świadomości i poglądów społeczeństwa…

🔶 Podjęty temat wzbudził duże zainteresowanie i wywołał dyskusję wśród zgromadzonych gości.

 

——————————————————-
🔶Sesję dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu Patriotyzm Jutra Edycja 2023 oraz
współfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich #PROO
„Rozwój instytucjonalny i misyjny Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego”