Oświadczenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie protestu pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Jako Prezydent Miasta Przemyśla wielokrotnie wyrażałem zrozumienie dla działań Samorządu Województwa dotyczących restrukturyzacji służby zdrowia w naszym mieście. Wiele razy również podkreślałem, że nadrzędnym celem tych zmian musi być poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Mieszkańców Przemyśla i okolic.

Kiedy 13 września Rada Miejska w Przemyślu przyjęła rezolucję popierającą protest pielęgniarek liczyłem na to, że jej wyważona treść, pozwoli Zarządowi Województwa Podkarpackiego na doprowadzenie do szybkiego zawarcia porozumienia, wzorem innych placówek podległych samorządowi województwa.

W sytuacji, kiedy z udziałem mediatora, protestujące pielęgniarki uzgodniły treść porozumienia z Dyrektorem Szpitala, który jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie, jest dla mnie niezrozumiały fakt jego niepodpisania.

Nie mam wątpliwości, iż rozszerzający się protest pracowników Szpitala zagraża bezpieczeństwu życia i zdrowia Mieszkańców Przemyśla. Dlatego proszę obie strony protestu o szybkie zawarcie porozumienia. Również dlatego, by protest nie był już dłużej częścią kampanii wyborczej.

 Prezydent Miasta Przemyśla

Robert Choma