„Pełni godności w dzieciństwie i dorosłości”

Jak co roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu zaprosiło mieszkańców do udziału w przemarszu ulicami Miasta z okazji Dnia Godności osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyraz solidarności, nadziei, integracji i sympatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Motto tegorocznych obchodów to „Pełni godności w dzieciństwie i dorosłości”. Organizatorem, jak co roku było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 10Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu pod patronatem Starosty Przemyskiego Jana Pączka. Dzień Godności wywodzi się z Francji i przypada oficjalnie na dzień 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo, bowiem 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Ten dzień jest okazją do budzenia świadomości, przypominania o tym, że obok nas jest drugi człowiek – taki sam jak my – tylko z innymi potrzebami, ale też z wieloma talentami i możliwościami. Ponieważ niepełnosprawność intelektualna obciążona jest największym wśród innych niepełnosprawności niezrozumieniem i stygmatyzacją, osoby nią dotknięte najłatwiej pozostawić na marginesie życia społecznego czy zawodowego.

Przemarsz ulicami Starego Miasta w kierunku Zamku Kazimierzowskiego uświetnili goście z Harcerskiej Orkiestry Dętej i Zespołu wokalnego przy 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu oraz program artystyczny w Sali Widowiskowej Zamku 14Kazimierzowskiego. W programie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich oraz wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy.