PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ŚWIĘTOWAŁY JUBILEUSZ

W dniu  jubileuszu Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na scenie Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu,  pojawiła się przewodnicząca Elżbieta Lewandowska i prowadzący Jan Miszczak, było to zapowiedzią bardzo udanej imprezy. Okolicznościowe przemówienia, oraz życzenia, miały być jednym z wielu elementów gali,  jednak trwały znacznie dłużej niż w programie. Ilość szacownych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością jubileusz pokazała, że panie pielęgniarki i położne są bardzo cenione i szanowane. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli tego dnia do Przemyśla były panie – Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz, swoją obecność na gali zaakcentowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Samorządu Wojewódzkiego, przedstawiciele władz samorządowych, samorządu lekarskiego, okręgowych samorządów pielęgniarskich z Krosna, Rzeszowa, Tarnowa i Zamościa, dyrektorzy szpitali, oraz ośrodków kształcenia, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. Ten dzień był również okazją do uhonorowania pielęgniarek za wieloletnią pracę nie tylko przy łóżkach chorych ale również na rzecz organizacji w której pracują. Odznaczenia „Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych” za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu w skali całego kraju, w tym za współpracę z samorządami pielęgniarskimi w innych krajach, działalność publiczną na rzecz środowiska zawodowego oraz zdrowia społeczeństwa, jak również za osiągnięcia naukowe. Uhonorowane zostały złotą odznaką 2 osoby , 6 srebrną i 9 brązową. Podczas gali jubileusz został uświetniony występem chóru Akademickiego PWSTE w Jarosławiu. Koncert jarosławskiej młodzieży wprowadził wszystkich w nastrój znakomitej zabawy a solistki z utworu na utwór zachwycały kolejnymi znanymi przebojami we własnych aranżacjach. Jak przystało na gospodarzy obiektu, teatr „Fredreum” wystąpił z jednoaktówką, która rozbawiła do łez wszystkich zebranych. Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest najliczniejszym samorządem zawodowym w Polsce, zrzesza ponad 320 tysięcy pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze, podkarpacka izba zrzesza w swoich szeregach  3821 pielęgniarek i 416 położnych. Posiada własne struktury administracyjne, niezawisłe orzecznictwo wewnętrzne i organy kontroli. Jest niezależny w wykonywaniu zadań w stosunku do organów władzy rządowej i samorządowej. Sukcesem działalności samorządowej pielęgniarek jest umiejscowienie zawodu w systemie ochrony zdrowia jako zawodu samodzielnego.