Pierwsza wystawa nowego Stowarzyszenia Twórczego „Sztukowisko”

  Galeria pod Szpakiem istnieje od pięciu lat, choć nie wszyscy jeszcze o niej wiedzą. W marcu tego roku z inicjatywy przemyskich artystów Ewy Wolak i Leszka Matysiaka powstało Stowarzyszenie Twórcze „Sztukowisko” Inicjatorką powstania Galerii pod Szpakiem jest Ewa Wolak – portrecistka. Leszek Matysiak przez ostatnie 23 lata był prezesem Klubu Plastyka przy Centrum Kulturalnym. Malarz, rzeźbiarz i organizator imprez kulturalnych. Wywodzą się z Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego przy CK. Za swoją działalność artystyczną otrzymali legitymacje członkowskie Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Obydwoje już na emeryturach i wygląda na to, że nie chcą się na nich nudzić. Postanowili założyć stowarzyszenie ,którego celem będzie rozszerzenie działalności wystawienniczej Galerii pod Szpakiem.

Towarzystwo planuje otworzyć się na inne dziedziny sztuki , takie jak fotografia, rzeźba, grafika, tkanina artystyczna itp. Już dziś mają zapewnione w grafiku różnorodne artystycznie wystawy na najbliższe pół roku . Pierwszą wystawą w nowej odsłonie Galerii Pod Szpakiem zorganizowanej przez ,,Sztukowisko” była wystawa fotografii. Wernisaż odbył się 24 marca 2023r, a pierwszym autorem, którego prace podziwiali licznie zgromadzeni goście był Witold Maślanka ,,W okolicznościach przyrody” Autor na co dzień jest urzędnikiem państwowym w wolnych chwilach pasjonat fotografii. W kręgu jego zainteresowań jest przede wszystkim przyroda.

  Ma szczególny dar pokazywania nie tylko roślin, czy zwierząt osadzonych w rzeczywistości ale swoją techniką i wrażliwością artysty tworzy świat pełen niuansów gdzie szczegół lub czasami jego brak ukazuje niezwykłe piękno. Przez swoje fotografie wprowadza nas w inną rzeczywistość i uczy patrzenia na to co nas otacza. W jego dorobku można znaleźć również architekturę oraz portrety. We wszystkich swoich pracach stosuje różne techniki i różny sprzęt. Mamy nadzieję, że kolejna wystawa dostarczy nam tyle samo emocji i wrażeń.