Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej miasta Przemyśla

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu, informuje odbiorców z miasta Przemyśla oraz gmin zaopatrywanych w wodę przez nasze przedsiębiorstwo, że od dnia 2.08.2021 r. nastąpi planowane płukanie sieci wodociągowej.

W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe spadki ciśnienia wody oraz pojawi się zwiększona zawartość chloru w wodzie, który należy usuwać poprzez jej przegotowanie.