Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki w PWSW

„Logistyka przyszłością i szansą rozwoju regionu”

29 czerwca br. o godzinie 10.00 dr Paweł Trefler – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w uczelnianej Auli otworzył Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki „Logistyka przyszłością i szansą rozwoju regionu”.

Forum zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Głównym zamierzeniem organizatorów konferencji jest zwrócenie uwagi na uzasadnioną konieczność podjęcia zintegrowanych działań mających wzmocnić infrastrukturę logistyczną w aspekcie komodalności i międzynarodowego charakteru transportu, utworzenie oferty inwestycyjnej dla regionu, a także promocję działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju transportu, logistyki i spedycji.

Tematyka konferencji obejmuje głównie:

  • transport i logistykę lotniczą
  • bezpieczeństwo transportu w województwie podkarpackim
  • promocję Województwa Podkarpackiego w aspekcie wykorzystania istniejącego potencjału infrastruktury   transportowej
  • komodalność transportu w aspekcie Szlaku Jedwabnego
  • możliwości rozwoju infrastruktury logistycznej w kontekście rozwoju przemysłu
  • innowacyjne technologie w transporcie
  • rozwój logistyki miejskiej
  • higienę w transporcie żywności w świetle przepisów prawa
  • rolę funduszy UE w rozwoju regionalnym
  • oraz samorząd lokalny jako podmiot wspierający sektor TSL

Forum ma charakter dwuwątkowy i adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dyplomatów, reprezentantów przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Do udziału w Forum zaproszeni zostali między innymi przedstawiciele rządu i samorządu lokalnego, w tym: Adam Hamryszczak – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Janusz Hamryszczak – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Krzysztof Składowski – Wójt Gminy Żurawica, Bogusław Słabicki – Wójt Gminy Orły, Marek Iwasieczko – Wójt Gminy Medyka,  Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski oraz Andrzej Olesiuk – Starosta Leski.

Ponadto podczas zgrupowania referaty wygłoszą przedstawiciele środowiska naukowego,  przedsiębiorcy branży transportowej i logistycznej i działacze społeczni, wśród których są m.in.: prof. dr hab. Wiesław Piekarski,  prof. dr hab. Jan Draus – PWSW Przemyśl, Svitlana Horbovska – Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Jerzy Mika – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Tadeusz Mik – Naczelnik Wydziału Inspekcji ITD w Rzeszowie, Jadwiga Zenowicz – Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, dr Oleh Soskin – Instytut Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, Ewa Draus – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Daniel Zawadzki – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych oraz Karol Gajdzik – Prezes Stowarzyszenia Linia 102.pl.  Honorowymi patronami wydarzenia są Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Informacja własna UM