Podpisanie umowy pomiędzy PWSW w Przemyślu a Politechniką Rzeszowską

W murach Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Rektor przemyskiej Alma Mater – dr Paweł Trefler oraz Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski podpisali umowę patronacką pomiędzy obiema uczelniami.

W podpisaniu umowy uczestniczył także Prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. współpracy międzynarodowej – prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. kształcenia – dr hab. inż. prof. PRz Grzegorz Masłowski, Prorektor PWSW ds. współpracy i rozwoju – dr Sławomir Solecki oraz Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych PWSW – dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka.

W ramach porozumienia obie jednostki akademickie zadeklarowały szeroką współpracę naukowo-dydaktyczną, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz wzajemne wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, działalności kulturalnej, akademickiej i sportowej.

 Porozumienie obejmuje konsultowanie oraz wymianę doświadczeń dotyczących efektów i jakości kształcenia, wzajemne udostępnianie bazy naukowo-dydaktycznej, wsparcie w działaniach na rzecz badań i rozwoju, dotyczących innowacyjności i przedsiębiorczości, współpracę przy redagowaniu czasopism naukowych wydawanych w obu uczelniach, wspieranie współpracy uczelnianych organizacji studenckich obu uczelni, wzajemny udział w konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych oraz forach dyskusyjnych organizowanych na obu uczelniach.

Bardzo ważnym punktem umowy jest wspólne inicjowanie, organizowanie i rozwijanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi, w szczególności z tzw. „krajów wschodnich” oraz współpraca przy tworzeniu nowych kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń.

Zacieśnienie współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza jest ważnym krokiem na ścieżce integracji podkarpackiej społeczności akademickiej oraz budowy potencjału technologicznego całego regionu.