Podsumowanie zawodów okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest jedną z olimpiad zawodowych, podczas której w trzystopniowych eliminacjach rywalizują uczniowie szkół średnich branży budowlanej. Zawody II stopnia w 12 okręgach odbyły się w całym kraju 2 marca 2019 roku. Na Podkarpaciu zostały one przeprowadzone przez Komitet Okręgowy OWiUB, podobnie jak w ubiegłym roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie. Uroczyste podsumowanie etapu okręgowego XXXII Olimpiady zorganizowano w okręgu VII rzeszowskim 28 marca 2019 roku na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej, Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli i firm budowlanych. Obecni byli nauczyciele akademicy z Zespołu Sprawdzającego Centralnego Jury Zawodów, przedstawiciele Komitetu Głównego oraz Komitetu Okręgowego OWiUB. Laureaci zawodów okręgowych przybyli na uroczystość z nauczycielami przygotowującymi ich do olimpiady i dyrektorami szkół. Zebranych przywitała Pełnomocnik Komitetu Głównego i Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUB Pani Barbara Rusinek. Przedstawiając wyniki eliminacji okręgowych, z wróciła uwagę na duże zainteresowanie olimpiadą młodzieży szkół budowlanych, w zawodach okręgowych w kraju wzięło bowiem udział 615 uczniów. W okręgu rzeszowskim(drugim co do wielkości w Polsce) w rywalizacji wzięło udział 76 uczniów z 22 szkół z województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Do zawodów centralnych w Wodzisławiu Śląskim 11-13.04. 2019r., zakwalifikowało się8 uczniów. Czterech z nich to uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie: WiktorPęcak – zdobywca I miejsca, Bartłomiej Kokoszka – IV miejsca, Mateusz Gut – V miejscai Paweł Faliszek – VII miejsca. Dwa miejsca w zawodach centralnych wywalczyli: Wojciech Górski – II miejsce i Łukasz Ojczyk -III miejsce; obaj z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychim. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie. W finale centralnym rywalizować będą też uczniowie: Krystian Zając (VI miejsce) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu oraz Patryk Budak (VIII miejsce) z Zespołu Szkół Nr1.im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie. Drużynowo I miejsce zajął Zespól Szkół Budowlanych w Tarnowie, II miejsce – Zespół Szkół Nr1. im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie, III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiegow Zakliczynie. Podczas spotkania laureatom zawodów okręgowych wręczono dyplomy i cenne nagrody ufundowane między innymi przez sponsorów: Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie, firmę Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna, HARTBEX Sp.zo.o, Solbet Kolbuszowa S.A, PPH INTEGRAL Sp.z o.o oraz Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA Sp.z o.o. w Rzeszowie. O tym, jak ważna jest ścisła współpraca pomiędzy szkołami, uczelniami, pracodawcami a także organizacjami branżowymi, mówiono w drugiej części spotkania, zawody olimpiady budowlanej organizowane w Rzeszowie są tego dobrym przykładem.. Przewodniczący Zespołu Sprawdzającego Centralnego Jury Olimpiady Prof. P Rz Lech Lichoła i wskazał na wysoki poziom tegorocznych zawodów, podkreślając ich znaczenie w propagowaniu rozwoju umiejętności zawodowych wśród młodzieży. Wysokie wymagania stawiane wobec uczestników eliminacji okręgowych i centralnych doceniają uczelnie wyższe, które preferują finalistów i laureatów Olimpiady podczas rekrutacji na studia. Przedstawiciele firm i stowarzyszeń budowlanych podkreślali, jak ważny jest proces kształcenia zawodowego, mający za zadanie przygotować odpowiednie kadry na potrzeby budownictwa. Podsumowanie zawodów okręgowych XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych miało niezwykle uroczysty charakter. Były gratulacje, nagrody i podziękowania, ale też okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Olimpiady na Podkarpaciu. Laureatom zawodów i ich nauczycielom życzymy dalszych sukcesów.

Opracowała:

Barbara Rusinek

Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUB Nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie