Polski Czerwony Krzyż ma już 100 lat

Najstarsza, największa i najbardziej wszechstronna organizacja humanitarna w Polsce obchodzi właśnie stulecie swojego istnienia. Polski Czerwony Krzyż już od wieku służy drugiemu człowiekowi. Niesie pomoc humanitarną w czasie klęsk i wojen, udziela wsparcia socjalnego, uczy skutecznego udzielania pierwszej pomocy, prowadzi zabezpieczenia medyczne na imprezach masowych, propaguje idee honorowego krwiodawstwa, rozpowszechniania wiedzę o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych. Jest zawsze tam, gdzie dzieje się krzywda…

W Centrum Kulturalnym w Przemyślu spotkały się całe pokolenia ludzi związanych z Polskim  Czerwonym Krzyżem. Imprezę jubileuszową poprowadził Zdzisław Wójcik – prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, który do podniosłej oprawy wydarzenia wniósł mnóstwo ciepła i humoru. Konferansjerka w wykonaniu strażaka, bardzo dowcipna, a jednoczenie raz po raz uzupełniana stosem złotych myśli i niby wszystkim znanych, ale jakże często na co dzień zapominanych starych mądrości, z całą pewnością będzie wspominana przez uczestników środowego wydarzenia jeszcze przez długie lata.   Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniu hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża, zebranych w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego gości, powitał Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu Mieczysław Gibała. Zaraz potem wyświetlono film – rozmowę z panią Krystyną Lachowicz – byłą kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu, opowiadającą o historii przemyskich „krzyżowców”.

Podsumowanie całego wieku działalności, jest zwykle doskonałą sposobnością do podziękowania oraz wyróżnienia tych, którzy oddali swoje serce, a nierzadko poświęcili całe swoje życie organizacji. Tak było i tym razem. Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK za zasługi w krzewieniu humanitarnej misji, celu i zadań Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaką Honorową II stopnia wyróżniony został szef Grupy Ratownictwa PCK w Przemyślu Łukasz Szaruga. Odznaką Honorową PCK IV stopnia wyróżniono: Aleksandrę Buczyńską, Józefa Maziarczyka i Krzysztofa Mazura. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – za bezinteresowne oddawanie najcenniejszego leku, ratującego życie, odznaki II stopnia otrzymali też Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi: Marek Rempel, Tomasz Leszczak i Andrzej Szaruga. Właścicielami Odznak ZHDK III stopnia zostali: Krzysztof Sowa i Wojciech Smoliński.

Z przemyskim PCK na co dzień współpracuje szereg jednostek, instytucji i osób. Tych najbardziej zaangażowanych nagrodzono medalami okolicznościowymi. Powyższe otrzymali: Ewa Sawicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu, ppłk Rafał Kluz – Dowódca 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy, Danuta Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Jan Geneja – Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu, Piotr Hryniszyn – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej i pani Irena Olejnik. W dowód uznania zasług poniesionych na rzecz Jednostek Organizacyjnych PCK, medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczone zostały: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, 5. Batalion Strzelców Podhalańskich, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Bieszczadzki, Nadleśnictwo Bircza, Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl oraz: Krystyna Lachowicz, Alicja Cech, Zdzisława Ramocka, Zofia Jabłecka, Barbara Kurcz, Piotr Winiarz, Bogdan Baran i Bronisław Kilian, a także: Daniel Dryniak, Bogusław Szczurko, Artur Domagalski, Dariusz Szlachta, Łukasz Szaruga, Maciej Rempel, Anna Szaruga, Daniel Nuckowski, Justyna Śliwa, Andrzej Kraczkowski, Anita Wojnarowicz-Karaś, Zdzisław Wójcik oraz Mieczysław Gibała.

Rozwój Polskiego Czerwonego Krzyża nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc i wsparcie różnych instytucji, firm, służb i całej rzeszy ludzi dobrej woli. Ta uroczysta akademia jest doskonałą okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy okazali nam zaufanie, życzliwość i hojność – mówił prowadzący.

Jednak zanim to nastąpi, pragnę Państwu przedstawić ludzi, którzy wnieśli ogromny wkład w powstanie i rozwój naszej przemyskiej organizacji – dodał Z. Wójcik, po czym na scenę wywołał: Annę i Roberta Żero, Mieczysławę i Janusza Kicmanów, Aleksandrę i Mateusza Szeligów, Mateusza Burka, Jolantę Sawicką, Grzegorza Musza, Marcina Kamolę, Alicję Dobosz, Halinę Stachowicz, Renatę Nowakowską, Janusza Czarskiego, Danutę Dobosz-Hawryluk, księdza dra Pawła Kaszubę oraz Pawła Strociaka.

Otrzymali oni z rąk Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu Mieczysława Gibały specjalne podziękowania. Chwilę później na scenie stali już: w imieniu p.o. Wojewody Podkarpackiego Lucyny Podhalicz – Damian Zabawski – kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla, Ewa Sawicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Jan Pączek – Starosta Przemyski, Marceli Kuca – Prezes Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie, Jan Potoniec – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu, Maciej Maruszak – Dyrektor POO PCK w Rzeszowie, Rafał Kijanka – p.o. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, Elżbieta Bernatek – szefowa zespołu „Szarotki” z Klubu 5. BSP, Lucyna Rudawska – Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”, Jerzy Dębski, Tomasz Szeleszczuk – Wójt Gminy Żurawica, Mariusz Śnieżek – wójt Gminy Fredropol, nadkom. Piotr Mazur – Komendant KMP w Przemyślu, Jan Geneja – Komendant SM, gen. dyw. SG rezerwy Dominik Tracz, ppłk Wiesław Czajkowski, mjr SG Leszek Kogut, chor. Karol Zielski, chor. szt. SG Paweł Żurawski, chor. szt. SG Denis Rokita, st. chor. SG Marcin Pawłoś, sierż. szt. SG Mariusz Hryń, Wiesław Morawski, Andrzej Kraczkowski i Marek Wachol.

Dzień ten był szczególnie ważny dla dwojga młodych ludzi, dla których znamienna data zbiegła się z wypowiedzeniem ślubowania ratowniczego. Po wypowiedzeniu jednej z najszlachetniejszych przysiąg, Aleksandra Buczyńska (lekarz) oraz Grzegorz Zajączkowski (ratownik) otrzymali oficjalne nominacje na stopień Ratownika PCK.

Po wszystkim nadszedł czas na życzenia, gratulacje i wystąpienia gości.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym na świecie ruchu humanitarnym. Misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom, łagodzenie ich skutków i ochrona ludzkiej godności. Wolontariusze Czerwonego Krzyża z Polski i całego świata pomagają wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich narodowości, rasy, wyznania, pozycji społecznej czy przekonań politycznych. Jednak przede wszystkim na najwyższe uznanie zasługują setki akcji i interwencji ratowniczych, podczas których bez względu na porę roku, dnia i stan pogody, ratownicy PCK stawiali się w oznaczonym miejscu i godzinie, niosąc pomoc potrzebującym – ratując ich zdrowie i życie (…) – powiedział Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

– (…) Proszę przyjąć życzenia kolejnych, równie szacownych jubileuszy oraz samych udanych działań ratowniczych, zakończonych bezpiecznym powrotem do domów – dodał włodarz miasta.

Podczas uroczystości jubileuszu 100-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża nie zabrakło elementów artystycznych. Wystąpili: wokaliści z zespołu „Szarotki” z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich, tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Przemyśl oraz keybordzistka, reprezentująca Szkołę Muzyczną Yamaha z Przemyśla. Słodkim zakończeniem wydarzenia był ogromny tort okolicznościowy, którym uraczono gości.

Tekst i zdjęcia: Agata Czereba UM w Przemyślu