Polsko-węgierskie braterstwo na przemyskim Rynku

W Przemyślu zostały odsłonięte naturalnej wielkości figury węgierskiego huzara i polskiego ułana wykonane z brązu, a obok nich stoją dwa konie oraz skrzynka pocztowa, do której huzar wrzuca list do rodziny pozostawionej w ojczyźnie.  Figury te przypominać będą wydarzenia z I wojny światowej, kiedy w Przemyślu  stacjonowali węgierscy żołnierze..1

Od wielu lat Samorząd Przemyśla jest związany  z Węgrami nie tylko historyczne, a miastem partnerskim Przemyśla jest węgierskie miasto Eger. Nasze narody zostały zespolone więzami historii i tradycji, która sięgają dynastii Jagiellonów i  Batorów oraz wielkich świętych, jak św. Kinga czy św. Jadwiga. Zarówno Polska jak Węgry wspierały się w bitwach i powstaniach narodowych, przykładem  jest powstanie styczniowe oraz  pomoc w czasie bitwy z Rosją sowiecką w 1920 r.

Obecny rok został ustanowiony przez Sejm i Senat rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej oraz w tym roku przypada 60. rocznica Poznańskiego Czerwca i węgierskiego powstania z 1956 r.2

Z inicjatywą ofiarowania figury huzara wystąpiła strona węgierska. Z kolei wykonanie figury ułana z 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich zaproponował marszałek sejmu Marek Kuchciński. Wydatki związane z zaprojektowaniem oraz wykonaniem obu figur zostały pokryte z budżetu parlamentu Węgier i Kancelarii Sejmu.

W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński i jego węgierski odpowiednik László Köver, który mówił, że w Budapeszcie stoi pomnik z napisem „Przemyśl 1914-1915” i znajduje się na nim również lew, który reprezentuje obrońców Przemyśla. – Symbolizuje ponadstutysięczną armię, głównie węgierską, która od końca września 1914 r. do końca marca 1915 r. walczyła jak lew u bram Węgier (Przemyśl należał do monarchii Austro-Węgierskiej). Tego dnia w uroczystościach uczestniczyli również wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa Władysław Ortyl, komendant wojewódzki policji, generał Krzysztof Pobuta, prezydent Przemyśla Robert Choma oraz samorządowcy, goście z Węgier i mieszkańcy Przemyśla..2

Zarówno przewodniczący parlamentu węgierskiego László Köver oraz Marek Kuchciński cytowali znane powiedzenie  „Polak Węgier dwa bratanki”, a László Köver stwierdził, że  nie przez przypadek w tamtych czasach powstało słynne zdanie „Za naszą i waszą wolność”

Po uroczystym odsłonięciu na przemyskim Rynku odbył się koncert Michała Kovacza. Do późnego wieczora trwał również festyn, na którym zaprezentowali się artyści z Polski i Węgier.