Pomoc dla uchodźców – działania krajowych i podkarpackich służb

Do Polski docierają kolejne grupy osób, które uciekają przed wojną z terytorium Ukrainy. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wykonuje swoją pracę na bieżąco. Cudzoziemcy trafiają m.in. do punków recepcyjnych w naszym województwie. Mogą liczyć na pełną opiekę państwa polskiego.

W dalszej kolejności odbywa się ich dyslokacja do miejsc pobytu czasowego w pozostałych regionach kraju.

O szczegółach organizacyjnych mówiono na briefingu prasowym na przejściu granicznym w Medyce. Wzięli w nim udział: wiceminister Paweł Szefernaker, gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej, gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji oraz Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki.

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/punkty-recepcyjne-dzialaja/

Straż Graniczna potwierdza, że na przejściach trwa wzmożony ruch osób deklarujących chęć wjazdu do Polski. Na tę chwilę – zgodnie z informacjami przekazanymi przez funkcjonariuszy SG – większość osób kieruje się do rodzin i znajomych mieszkających w Polsce. Funkcjonariusze informują wjeżdżających o możliwości skorzystania z punktów recepcyjnych oraz dalszego transportu do miejsc pobytu czasowego.

W związku ze zwiększonym ruchem migracyjnym, dodatkowe patrole policji skierowane zostały skierowane w rejon przygraniczny. Policjanci zabezpieczają punkty recepcyjne oraz okolice przejść granicznych. Komendant wojewódzki Policji, z uwagi na wzmożony ruch w okolicach przejść, zdecydował o wzmocnieniu patroli policjantów ruchu drogowego.

Na Podkarpaciu są już także policjanci oddziałów prewencji i ruchu drogowego oddelegowani do służby w naszym województwie. Około 370 funkcjonariuszy z innych garnizonów będzie wspierać działania policjantów z powiatu jarosławskiego, przemyskiego, lubaczowskiego i bieszczadzkiego.

W działania w rejonie przygranicznym zaangażowani są także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy pracują przy obsłudze punktów oraz zabezpieczają także transport ukraińskich uchodźców do punktów recepcyjnych utworzonych na terenie przygranicznych powiatów województwa Podkarpackiego.

INFORMACJA TEKSTOWA ZAWARTA W TYM MATERIALE JEST WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ AUTORA ZE STRONY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO