Prezydenci Miasta Przemyśla w PWSW – konferencja prasowa

Przed Pałacem Lubomirskich spotkali się na konferencji prasowej Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, zastępcy Prezydenta dr Grzegorz Hayder i dr Janusz Hamryszczak oraz Rektor PWSW dr Paweł Trefler. Przedmiotem spotkania był m.in. Przemyski Program Stypendialny uchwalony przez Radę Miasta Przemyśla na wniosek Prezydenta.dsc09023

Najlepsi studenci PWSW, przemyślanie, będą mogli już w tym roku akademickim w okresie od października do czerwca odbierać stypendium naukowe, które przyznawać będzie Prezydent Miasta Przemyśla przy wsparciu Komisji Stypendialnej. Prezydent Choma zaznaczył, że to nie jedyna forma współpracy z przemyską uczelnią, a dr Hamryszczak nakreślił plan zaangażowania PWSW w inicjatywy Miasta,dsc09026 w tym m.in. wprowadzenie jej w szeroko rozumiany świat biznesu. Dr Hayder uściślił wypowiedzi przedmówców, podając, na prośbę dziennikarzy, kryteria przyznawania stypendiów, a będą to: kryterium wysokiej średniej ocen (dany student musi się znaleźć w pierwszej „dziesiątce” na roku); student musi być ponadto przemyślaninem.

Dr Paweł Trefler podziękował gospodarzom miasta za życzliwość, dostrzeganie potrzeb uczelni i wychodzenie im naprzeciw.dsc09029

Mimo chłodnej, jesiennej aury, atmosfera i relacje łączące gospodarzy miasta i uczelni okazały się być bardzo ciepłymi.

informacja własna PWSW