Próba wydolności i wytrzymałości w ciągu 12 minut – Test Coopera

Ponad 500 osób wzięło udział we wtorkowym teście Coopera w Przemyślu, który polega na przebiegnięciu lub przejściu jak najdłuższej odległości w ciągu 12 minut. Jest to próba wydolności i wytrzymałości. Biegały małe dzieci, młodzież oraz dorośli. Imprezę po raz trzeci zorganizował UKS Gladiator działający przy SOSW nr 1 w Przemyślu. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Pierwsza edycja miała charakter wewnątrz szkolny i wzięło w niej udział 60 zawodników. W roku ubiegłym organizatorzy postanowili wyjść na zewnątrz i zaprosili wszystkie szkoły i przedszkola z naszego miasta, w efekcie czego do testu zgłosiło się ponad 320 osób. W tym roku liczba startujących wzrosła do 500 osób.

W trzecim Teście Coopera w Przemyślu Swoich sił spróbowali reprezentanci : Przedszkola Omnibusek, Przedszkola Kraina Odkrywców, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Przemyślu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach, Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, Niepublicznego Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej w Przemyślu, Niepublicznej SP nr 1 w Przemyślu, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przemyślu, SP nr 11 w Przemyślu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu, I LO, ZSEiO, Izby Celnej w Przemyślu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Przemyskiego Uniwersytetu III wieku, Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Test Coopera został opracowany przez amerykańskiego lekarza na potrzeby armii USA w 1968 r.  Foto Anna Fortuna