Program Erasmus+ szansą na rozwój uczniów i nauczycieli

W Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu 5 czerwca 2018 r. odbyła się Wojewódzka Konferencja „Projekty międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+ szansą na rozwój uczniów i nauczycieli”

„Zmienia życie, otwiera umysły” – to przesłanie Programu Erasmus+ zostało wielokrotnie udowodnione podczas Wojewódzkiej Konferencji pt. „Projekty międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+ szansą na rozwój uczniów i nauczycieli”, która odbyła się w Przemyślu, w dniu 5 czerwca 2018 r. Organizatorami spotkania było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu oraz Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu.

W konferencji wzięło udział ok. 70 nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli JST oraz uczniów, przybyłych z różnych stron województwa podkarpackiego. Konferencję swoją obecnością zaszczyciła Pani Katarzyna Kuczmenda – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Pani Anna Kozłowska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Gościem specjalnym konferencji była Pani Iwona Karkliniewska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z Warszawy.

Konferencję otworzyli Pan Zbigniew Hamielec – Wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Przemyślu oraz Pani Dorota Kotuła – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu. Celem konferencji było stworzenie podkarpackim szkołom szerokiej płaszczyzny do dzielenia się doświadczeniem oraz upowszechniania rezultatów projektów współpracy międzynarodowej realizowanych w ramach programu Erasmus+.

„Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga – skrzydła. (H. Carter)”. Tą myślą Pani Elżbieta Komarnicka – konsultant PCEN Oddział w Przemyślu, poszerzyła perspektywę patrzenia na rezultaty projektów międzynarodowych. Od budowania u młodych ludzi poczucia dumy ze swojej narodowości do zdobywania kompetencji niezbędnych do życia we współczesnym świecie.

Mapa sieci kontaktów zagranicznych, którą uczestnicy zrobili podczas konferencji, obrazuje ogromny zakres możliwości i szans, jakie daje dofinansowanie działań szkół podkarpackich z programu Erasmus+. (zdjęcie)

Konferencja była też dobrą okazją do poinformowania środowiska oświatowego o nowej inicjatywie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jaką jest prowadzenie Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI) w województwie podkarpackim. Możliwość taką placówka uzyskała w drodze postępowania konkursowego ogłoszonego w lutym 2018 r. przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. Przez najbliższe dwa lata, jako jedyni na Podkarpaciu we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji będą informować zainteresowanych o możliwościach i szansach jakie daje program Erasmus+ w najbliższej perspektywie finansowej. Pani Iwona Karkliniewska z FRSE uroczyście wręczyła Certyfikat potwierdzający te uprawnienia Panu Grzegorzowi Nowakowskiemu – Wicedyrektorowi PCEN ds. projektów unijnych.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli się zapoznać z całym przekrojem rezultatów projektów realizowanych od przedszkola, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, w tym zawodowych. Wszystkie prezentacje, które przygotowały szkoły będą dostępne na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Na uwagę zasługuje postawa dyrektorów szkół i nauczycieli angażujących się w projekty. Postawa pełna pasji zawodowej, twórczości, otwartości na zmiany. Konferencja pokazała, że są w województwie podkarpackim szkoły i nauczyciele, którzy potrafią zdobyć się na dodatkowy wysiłek, są zdeterminowani w podejmowaniu nowych wyzwań, zaangażowani, poświęcający swój wolny czas, po to, by uczniom zaproponować ciekawe i innowacyjne formy rozwoju.

Wiele ciepłych słów i podziękowań usłyszeli też organizatorzy konferencji od uczestników na temat przydatności i znaczenia takich wydarzeń dla szkół realizujących projekty Erasmus+. Uczestnicy konferencji wywieźli z Przemyśla wiele inspiracji, kontaktów, pomysłów na dalsze palny związane z kolejnymi projektami, a także poczucie dowartościowania ich zaangażowania i trudnej pracy.

 

Opracowała: Elżbieta Komarnicka