Prosto z granicy

Myszołowa zwyczajnego, który znajduje się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) usiłował przewieźć przez granicę bez wymaganych dokumentów obywatel Ukrainy. Przemyt chronionego okazu wykryli funkcjonariusze Służby Celnej na polsko ukraińskim przejściu granicznym w Medyce.

Do zdarzenia doszło 15.08.2013 około godziny 22. Funkcjonariusze Służby Celnej wytypowali do kontroli busa marki Mercedes Sprinter na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Celnicy, którzy kontrolowali samochód wykryli spreparowany okaz ptaka z gatunku myszołów zwyczajny (łac. BUTEO BUTEO).Myszołów zwyczajny – to gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Zamieszkuje lasy strefy umiarkowanej Europy i Azji, swoje zimowiska ma w centralnej i południowo – wschodniej Afryce. Jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.Na przewóz tego typu okazu niezbędne jest specjalne zezwolenie, którego przewożący go Vasyl S. nie posiadał. Mężczyzna wyjaśnił Służbie Celnej, że nie wiedział że na przewóz tego typu okazu niezbędne są stosowne dokumenty. Służba Celna wszczęła przeciwko mężczyźnie postępowanie karne.Przewóz przez granicę chronionych okazów lub przedmiotów z nich wykonanych, bez wymaganych dokumentów stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Iwona Rzeźniczek

Izba Celna w Przemyślu