PRZEMYSCY FUNKCJONARIUSZE W MISJACH FRONTEXU

W komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej  w Przemyślu, odbyło się spotkanie na którym podsumowano współpracę przemyskich funkcjonariuszy w misjach Frontexu. Misje odbyły się w roku 2016 i były realizowanych na podstawie umów bilateralnych. Podsumowano również współpracę z Europolem za podobny okres. W spotkaniu uczestniczył Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Robert Rogoz wraz ze swoim zastępcą płk. SG Adamem Pacukiem, a także przedstawiciele wydziałów i komórek merytorycznie zaangażowanych w tematykę migracyjną. Funkcjonariusze uczestniczący w misjach podzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami zdobytymi w trakcie swoich wyjazdów. Każdy wyjazd na misje jest traktowany jako służba a nie wycieczka powiedzieli nam uczestnicy.

W ubiegłym roku, z Bieszczadzkiego Oddziału SG na misje oddelegowano 62 funkcjonariuszy. Uczestniczyli oni w działaniach prowadzonych m. in. na terenie Grecji, Bułgarii, Węgier, Hiszpanii, Portugalii, Macedonii i Litwy. Nie każdy funkcjonariusz może pojechać na takie misje. Osoby delegowane to szczególna elita wśród funkcjonariuszy i tylko z pośród tych osób wybierani są funkcjonariusze delegowani na misje.

Ponadto, jedna z funkcjonariuszek była oddelegowana do Europolu, gdzie wzięła udział  w projektach analitycznych (Analitical Work Files –  AWF) dotyczących rozpoznania międzynarodowych powiązań grup zorganizowanej przestępczości transgranicznej. Ponadto przemyska funkcjonariuszka  procując w Europolu miała dostęp do tajnych i poufnych materiałów analitycznych Europolu co było szczególnym wyróżnieniem i jak sama dodała zaufaniem dla jej profesjonalizmu.