Przemyśl gospodarzem XX jubileuszowej konferencji „Europa Karpat”

W sobotę, 17 lutego br. w gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyła się 20. jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji pn. „Europa Karpat”. Podczas spotkania rozmawiano o tradycjach parlamentarnych w Europie Środkowej i wschodniej oraz o przyszłości Unii Europejskiej. Rozprawiano  także  między innymi o współpracy samorządów i uczelni oraz o kulturowym i geograficznym kontekście Karpat w architekturze i gospodarce.

Integralną częścią przedsięwzięcia była wystawa pt. „Europa Karpat 2011-2018”, podczas której zaprezentowano dorobek poprzednich edycji karpackich konferencji.

Wystawę otworzył inicjator imprezy, Marszałek Sejmu RP – Marek Kuchciński.

Rozpoczęliśmy projekt pod nazwą Europa Karpat mając przede wszystkim w planie szeroko rozumianą  współpracę  przedsiębiorców, samorządów, przygranicznych województw  i organizacji pozarządowych działających w Karpatach, ale tak naprawdę mamy na myśli całą Europę Środkową. Jednak odkąd  włączyliśmy to tego przedsięwzięcia okazało się, że musimy rozszerzyć nasze zainteresowania na wszystkie obszary aktywności” – powiedział podczas uroczystego otwarcia wystawy Marszałek M. Kuchciński.

Ekspozycja będzie otwarta dla zwiedzających od niedzieli, 18 lutego 2018 roku.

Eurpoa Karpat - główne.jpeg

Sobotnia konferencja powstała z inicjatywy Marszałka Sejmu RP – Marka Kuchcińskiego. W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, spośród których wymienić należy m.in.: wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz jego zastępcę Adama Hamryszczaka, a także ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. W Przemyślu obecni byli również poseł do Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski, David Engels – wykładowca na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki oraz poseł Anna Paluch, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Posłowie na Sejm RP – Andrzej Matusiewicz, Anna Schmidt-Rodziewicz i Wojciech Bakun, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart oraz Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz. Ponadto udział w 20. „Europie Karpat” wzięli goście z zagranicy, m.in. Ukrainy, Słowacji, Czech, Bułgarii, Węgier. Przemyśl reprezentowali: Prezydent Miasta – Robert Choma, jego zastępcy – Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Zapotocki, Sekretarz Miasta – Dariusz Łapa, Radny RM – Maciej Kamiński, szef Kancelarii Prezydenta Miasta – Artur Komorowski, a także Starosta Przemyski – Jan Pączek i wielu innych.

Cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. W jego ramach odbyły się już sesje m.in. w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie. Spotkania mają na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami regionu. Jednocześnie konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też Europy Środkowo-Wschodniej.

fot. Agata Czereba