Przemyśl upamiętnił ofiary bitwy pod Zadwórzem

W Przemyślu odbyła się uroczystość odsłonięcia oraz poświęcenia tablicy, upamiętniającej jedną z ważniejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. na Kresach Wschodnich – bitwy pod Zadwórzem oraz innym potyczkom tej militarnej konfrontacji Polaków z bolszewikami.

– Trzystu osiemnastu, którzy zginęli, próbując zatrzymać nawałę bolszewicką w 1920 roku jak najbardziej wpisuje się w panteon bohaterów naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I również my, w Przemyślu, pamiętamy o swoich bohaterach, niezmiennie, od lat… – powiedział Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla. Prezydent Przemyśla wyraził wdzięczność tym, którzy przyczynili się do powstania tablicy oraz podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie. Poprosił obecnych na uroczystości przedstawicieli mediów o pomoc w poszerzaniu wiedzy o historii oraz tych konkretnych wydarzeniach i zapewnił, że Przemyśl zawsze będzie pamiętał o swoich narodowych bohaterach.

 

fot. Agata Czereba (23).jpeg

 

Znajdujemy się w miejscu, które jest tak charakterystyczne… Góruje nad terenem i wskazuje na tych, którym winniśmy okazać szczególną pamięć – Orlętom Przemyskim. To oni, jak wielu przed nimi, bronili polskości tych ziem. Po to, byśmy dzisiaj mogli mówić po polsku i żyć w Polsce. W wolnej Ojczyźnie… Dwa lata później ich rówieśnicy – harcerze i młodzież, a także żołnierze – oddali swoje życie, wierząc w to w co wierzyły tysiące ich rówieśników. W to, że zrodzona przed dwoma laty Niepodległa Rzeczpospolita, musi być wolna i… musi być polska. Na pewno zdawali sobie sprawę, że nie są w stanie zatrzymać hord bolszewickich, ale ich honor nie pozwalał na to, by się poddać, dlatego walczyli do ostatniego żołnierza. Do ostatniej kropli krwi… I tak jak my śpiewaliśmy dziś nasz hymn, oni wtedy śpiewali w duszy bądź głośno: Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy… – dodał prezydent Robert Choma.

 

Tablicę, poświęconą przez proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy, księdza prałata Jana Mazurka, uroczyście odsłonili prezydent Przemyśla Robert Choma wspólnie z  Piotrem Pilchem – członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego.

fot. Agata Czereba (8).jpeg

 

W piątkowych uroczystościach obok władz miasta – prezydenta Roberta Chomy i jego zastępcy Grzegorza Haydera oraz Piotra Pilcha, członka Zarządu Województwa Podkarpackiego – udział wzięli: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu – Adam Łoziński i Robert Bal, przemyscy radni: Tomasz Kuźmiek i Maciej Kamiński, reprezentująca  Przemyską Radę Seniorów Anna Hayder, wójt gminy Przemyśl Andrzej Huk oraz przedstawiciele innych stowarzyszeń i organizacji działających na terenie naszego miasta.

 

 

 

fot. Agata Czereba (2).jpeg

Autorem projektu tablicy jest Ryszard Torba. Tablicę odlano w odlewni KAWMET mieszczącej się w podprzemyskich Orłach. Przedsięwzięcie sfinansowała Gmina Miejska Przemyśl.

 

 

 

 

 

KWIATY ZADWÓRZA – autor Andrzej Huk

Kwiaty Zadwórza czy pamiętacie

Tamtą sierpniową letnią noc.

Gdy młody harcerz stał na warcie

Dbając o swych przyjaciół los.

Wyszło ich ze Lwowa ponad trzystu;

Powstrzymać konnej armii trzon,

Obronić Polskę od bolszewizmu

Z męstwa zbudować chwały tron

 

Termopile, polskie Termopile

Tam ofiara młodej polskiej krwi;

Pod kurhanem, we wspólnej mogile

Wolna Polska harcerzom się śni.

 

Lasy Zadwórza czy pamiętacie,

Jak pod osłoną waszych drzew,

Biegł do ataku młody harcerz

Od kuli wroga na mchu legł;

Poległo ich tam ponad trzystu,

Ofiara męstwa dała plon,

Gdy dzikie hordy bolszewizmu,

Potknęły się o polski dom.

 

Trawy Zadwórza czy pamiętacie

Tamten sierpniowy letni zmierzch

Jak rozsiekani bagnetami,

Gdy brakło kul by bronić się

Kresowa ziemio, żyzna bujna,

Zroszona morzem polskiej krwi

Zachowaj pamięć o Zadwórzu

I przypominaj tamte dni.

 

zdjęcia i tekst: Agata Czereba UM w Przemyślu