Przemyślanin Robert Majka zasiadać będzie w Trybunale Stanu

Dzisiejszej  w nocy Sejm wybrał nowy skład Trybunału Stanu. Wiceprzewodniczącymi TS zostali Jerzy Kozdroń i Mariusz Muszyński – kandydaci PO i PiS. Pozostałe 16 stanowisk sędziowskich obsadzono według parytetu partii. Zgodnie z Konstytucją RP przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji lub ustawy odpowiedzialność konstytucyjną ponoszą: prezydent (jeśli tak postanowi Zgromadzenie Narodowe), premier, członkowie rządu, prezesi NBP i NIK, członkowie KRRiT, osoby, którym premier powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. W określonym zakresie także posłowie i senatorowie.  Z rekomendacji klubu Kukiz15 w Trybunale zasiadać będzie Robert Majka były działacz Solidarności Walczącej, od lat zaangażowany w polskie życie polityczne.  Z wykształcenia jest politologiem, studiował w Instytucie Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W wyborach parlamentarnych kandydował na Posła RP , jego hasło wyborcze brzmiało  ,, Przywróćmy podmiotowość Polakom”.  Skład Trybunału Stanu określa art. 199 Konstytucji. Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, którym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.  Zgodnie z art. 200 Konstytucji członkowie Trybunału Stanu objęci są immunitetem formalnym oraz przywilejem nietykalności.

Skład w okresie VIII kadencji Sejmu

Przewodniczący:

Małgorzata Gersdorf

Zastępcy Przewodniczącego:

Jerzy Kozdroń

Mariusz Muszyński

Członkowie:

Piotr Andrzejewski

Kazimierz Barczyk

Marek Czeszkiewicz

Jacek Dubois

Andrzej Kojro

Robert Majka

Maciej Miłosz

Witold Pahl

Andrzej Rościszewski

Zbigniew Sieczkoś

Rafał Sura

Bogdan Szlachta

Paweł Śliwa

Jerzy Wierchowicz

Jarosław Wyrembak

Józef Zych

Robert Majka, ur. 27 VI 1962 w Przemyślu. Żonaty – żona Małgorzata , trzyletnia córka Karolina. Polski  polityk, działacz opozycji w okresie PRL, członek Trybunału Stanu.  Ukończył w 1986 I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, a w 2015 politologię na Wydziale Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu  W latach 80. związany z opozycją antykomunistyczną. W 1981 wstąpił do pierwszego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, od 1983 współpracował z Solidarnością Walczącą, był jej przedstawicielem w województwie przemyskim. Brał udział w redagowaniu pism „Solidarność Walcząca” i „Wolna Polska”, a także organizowaniu manifestacji.Od 1986 zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB, w 1988 karany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za noszenie odznaki „S”, W 4 VI 1989 protestował (wraz z Markiem Wiąckiem) w Przemyślu przeciwko układowi z Magdalenki i wyborom kontraktowym, w 1989 z przyczyn politycznych zwolniony z pracy. Na początku lat 90. działacz Partii Wolności. Od 1995 pracownik administracji samorządowej. W latach 2002–2006 był radnym Przemyśla, mandat uzyskał z listy Ligi Polskich Rodzin. W 2011 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony Krzyżem Solidarności Walczącej (2011). W wyborach parlamentarnych w 2015 bez powodzenia kandydował do Sejmu z ramienia komitetu wyborczego wyborców zorganizowanego przez Pawła Kukiza. W tym samym roku wybrany na członka Trybunału Stanu.