Przyszłość mostu kolejowego

17 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji przebudowy mostu kolejowego w Przemyślu w którym udział wzięli Prezydent Miasta Przemyśla i jego Zastępcy, Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Rzeszowie – Pan Mieczysław Borowiec, przedstawiciel Pracowni Projektowania i Diagnostyki Budowli Inżynierskich MOSTOPROJEKT Katowice – Pan Marcin Czech oraz Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Pani Beata Kot. Zebrani zapoznali się z koncepcją przebudowy mostu kolejowego, która przedstawiona została w dwóch wariantach. Ze względu na wagę poruszanego zagadnienia Prezydent Miasta podjął decyzję, aby obie koncepcje przedstawić mieszkańcom naszego miasta z prośbą o wyrażenie opinii na ten temat. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie, która rozpoczyna proces konsultacji.