PSZCZOŁA W MUZEUM

  Symbolem tegorocznych wakacji w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej jest pszczoła, która zachęca dzieci do wspólnego zwiedzania Muzeum Historii Miasta aby poznać tajemniczy świat przeszłości. Obecnie muzeum wychodzi naprzeciw dzieciom, stara się je uaktywnić i zachęcić do  wspólnej nauki przez zabawę. Dzięki warsztatom dzieci maja możliwość zrobienia własnoręcznie kartki z muzeum lub przewodnika, poznają historię w oparciu o ekspozycje muzealne.

Tematy zajęć nawiązują do tego co najczęściej robione jest w czasie wakacji , czyli marzenia, bujanie w obłokach, nawiązywanie przyjaźni i wysyłanie pozdrowień do przyjaciół. Dla dzieci przyjście do Muzeum to świetna zabawa, spotkanie z rzeczywistością , dotknięcie rysu historycznego, śpiew, malowanie, ćwiczenie artystycznych umiejętności dzieci i rozwijanie zainteresowania otaczającym nas światem.

Z takiego przebiegu zajęć zadowolona jest Pani dyr. Niepublicznego Przedszkola Edukacyjnego „Kraina Odkrywców”  która odwiedziła muzeum z grupą dzieci. Warsztaty zatytułowane „Co pszczoła robi w muzeum” organizowane są przez całe wakacje, do końca sierpnia.