Rady seniorów w powiecie przemyskim są aktywne!

Zdaniem członków rad seniorów z powiatu przemyskiego problemem osób starszych jest samotność i brak lokalnych liderów. Aby temu przeciwdziałać, społecznicy zorganizowali spotkani z okazji Dnia Seniora oraz wyjazd studyjny.

W powiecie przemyskim regularnie przybywa emerytów. Według danych GUS w 2016 roku ponad dwanaście i pół tysiąca mieszkańców powiatu była w wieku poprodukcyjnym (czyli już zakończyła aktywność zawodową). To 16,9% wszystkich mieszkańców powiatu. Ich liczba rośnie z roku na rok.

Osoby starsze dysponują wolnym czasem i życiowym doświadczeniem. Częściej czują się związani ze swoją miejscowością zamieszkania. Warto wykorzystywać ich kompetencje – mówi Maria Jakubowska, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Stąd działania stowarzyszenia, które od dwóch lat pracuje nad włączeniem seniorów w życie publiczne we wszystkich gminach powiatu. W ubiegłym roku w gminach Przemyśl, Orły, Dubiecko i Krzywcza powołano rady seniorów. Ich celem jest doradzanie władzom gminy w sprawach osób starszych oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów.

 W tym roku dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, rady seniorów otrzymały realne możliwości działania na rzecz starszych mieszkańców. Każda z czterech rad seniorów najpierw opracowała diagnozę i przygotowała plan działań, które przyczynią się do przeciwdziałania problemom seniorów a teraz zabrała się za realizację swoich planów.

Zdiagnozowanym problemem przez członków rady seniorów z gminy Krzywcza jest brak lokalnych liderów i mała aktywność osób starszych. Dlatego rada zorganizowała wycieczkę krajoznawczą połączoną ze spotkaniem z seniorami z innej gminy w celu wymiany doświadczeń oraz podpatrzenia dobrych praktyk w działaniach społecznych. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i zapowiadają zorganizowanie w przyszłości następnych spotkań.

Rada seniorów gminy Orły doszła do wniosku, że problemem osób starszych z ich gminy są ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu, w tym w zakresie kultury. Dlatego rada seniorów zorganizowała Dzień Seniora, na który zaproszono seniorów z poszczególnych miejscowości. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele policji z pogadanką na temat zagrożeń dla seniorów w dzisiejszym świecie. Dużo radości wniósł występ młodzieży szkolnej oraz wspólne śpiewanie piosenek. Można uznać, że spotkanie wielopokoleniowe spełniło swoje zadanie.

 

 

 

 

artykuł sponsorowany tekst oraz zdjęcia organizatora

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020