Rekordowa liczba zapisów do Centrum Języków Obcych STUDENT

Mieszańcy Przemyśla wykazali się świadomością,  że nauka języka obcego jest inwestycją w swoja przyszłość, oraz ich dzieci.  Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu odnotowało rekordową liczbę zapisów  na kursy językowe i lekcje indywidualne. Największą popularnością cieszy się język angielski, który jest najbardziej powszechnym językiem na świecie.

Za jego pomocą porozumiewamy się praktycznie w każdym miejscu na Ziemi. Język ten wkrada się również do naszego życia w postaci wielu potocznych zwrotów oraz nazw potraw i innych produktów, które są w Polsce popularne. Posługiwanie się tym językiem jest jedną z podstawowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a ponad połowa pracodawców oczekuje od kandydatów wysoko rozwiniętych kompetencji w tym zakresie. W przypadku dzieci nauka języka obcego pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy,  poszerza horyzonty oraz  kształtuje świadomość społeczną i kulturową.

Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu jest ośrodkiem nauczania języków obcych, ma indywidualne podejście do uczniów i zaspokaja konkretne potrzeby językowe. Prowadzi kursy językowe z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, ukraińskiego oraz norweskiego. Oferuje również lekcje indywidualne.

Ośrodek oferuje kursy językowe w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych. W ten sposób umożliwia uczniom dopasowanie czasu lekcji do konkretnych potrzeb. Uczniowie również są informowani o postępach w nauce poprzez kwartalne raporty, w których znajduje się informacja zwrotna na temat osiągnięć językowych.

Ponadto, ośrodek oferuje bezpłatny dostęp do biblioteki językowej oraz wydaje certyfikaty ukończenia kursu, w których określony jest poziom wiedzy językowej studenta.