ROBERT MAJKA – ROZMOWA Z KANDYDATEM NA POSŁA RP

W programie ,,Warto rozmawiać pytać słuchać” naszym gościem był kandydat na posła RP  Robert Majka, który od lat zaangażowany jest w polskie życie polityczne jednak w Przemyślu pozostawał w cieniu. Z wykształcenia jest politologiem, studiował w Instytucie Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W sierpniu ukazał się artykuł w prasie  ,,Przemyślanin pisze do Dudy”, z którego dowiedzieliśmy się, że Robert Majka napisał list do Prezydenta Andrzeja Dudy z propozycją napisania nowej konstytucji Polski.  Jego hasło wyborcze brzmi ,, Przywróćmy podmiotowość Polakom”. Postanowiliśmy zapytać co się kryje pod tymi słowami i co się wydarzyło w jego życiu, że zdecydował się kandydować  z listy Kukiz’15 na posła RP.

Zamieszczamy życiorys naszego rozmówcy, opublikowany na łamach  encyklopedia-solidarnosci.pl,  którego autorem jest Artur Brożyniak .

Robert Majka, ur. 27 VI 1962 w Przemyślu. Żonaty – żona Małgorzata , trzyletnia córka Karolina. Ukończył I LO tamże (1986) 1981-1995 pracownik fizyczny (z powodów politycznych nie mógł podjąć stałej pracy). Dziennikarz „Solidarności Walczącej” i redaktor kwartalnika „Wolna Polska”. Od 1981 związany z opozycją antykomunistyczną, działacz Solidarności Walczącej i Partii Wolności. Współpracownik rządu RP na uchodźstwie. W 1986 podejrzewany przez SB o kolportaż wydawnictw podziemnych (rewizja w mieszkaniu). 1986-1989 wielokrotnie zatrzymywany, pobity przez funkcjonariuszy SB. W 1988 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Przemyślu na karę grzywny i pokrycie kosztów rozprawy za noszenie odznaki „S” (przed kolegium uznał „S” za legalną i występował ze znaczkiem w klapie, który mu odebrano), 10 VIII 1989 karę mu darowano. W XII 1988 uczestnik głodówki we Wrocławiu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Czechosłowacji i w Europie Wschodniej. W II 1989 organizator pikiety w Zakładzie Płyt Pilśniowych w Przemyślu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Czechosłowacji, za co zwolniony z pracy.

4 VI 1989 protestował (wraz z Markiem Wiąckiem) w pobliżu dworca kolejowego w Przemyślu przeciwko układowi z Magdalenki i wyborom kontraktowym (napisy „Wolność” i „Precz z PZPR”); za udział w proteście ulicznym skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Przemyślu na karę grzywny i pokrycie kosztów. We IX 1989 organizator (wraz z M. Wiąckiem) manifestacji w centrum Przemyśla (rozpędzonej przez MO) upamiętniającej protest i tragiczną śmierć Ryszarda Siwca. Od 1995 zatrudniony w Urzędzie Miasta Przemyśla, 2002-2006 radny Miasta Przemyśl.

Autor książek Nieznany Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Juliusz Nowina-Sokolnicki (2006) i O legalizmie prawnopaństwowym w świetle obowiązującej formalnie Konstytucji kwietniowej z 1935 r. (w przygotowaniu do druku).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Solidarności Walczącej (2011).

Od 24 XI 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Maj; przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Leser; przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Cratos.