ROCZNICA SOWIECKIEJ NAPAŚCI

W tym roku obchodziliśmy 77 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Uroczystości w Przemyślu miały charakter wojewódzki a uczestniczyli w nich – Marszałek sejmu Marek Kuchciński, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart , parlamentarzyści oraz samorządowcy z prezydentem miasta  Robertem Chomą na czele, kombatanci i sybiracy oraz mieszkańcy Przemyśla.

Uroczystości pod Pomnikiem Sybiraka z udziałem pocztów sztandarowych oraz kompani reprezentacyjnej 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich poprowadzone w charakterze wojskowym pozwoliły na przypomnienie tamtych czasów i oddanie hołdu wszystkim, którzy odeszli na wieczną wartę.

Doniosłość  chwili podniesiona poprzez salwę honorową oraz odczytanie apelu poległych wprowadziła wszystkich w najważniejszy moment tego dnia jakim był pogrzeb majora Władysława Koby.

W hołdzie ofiarom stalinowskiego reżimu delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem poświęconym Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia skąd uroczystym przemarszem przez miasto zebrani udali się do kościoła Salezjanów  gdzie kontynuowano patriotyczną uroczystość.

Relacja z pogrzebu majora Władysława Koby w oddzielnym materiale.