ROZPOCZĘŁA SIĘ REORGANIZACJA PRZEMYSKICH SZPITALI

Po wielomiesięcznych rozmowach i spotkaniach na szczeblu Miasto – Urząd Marszałkowski oraz podmiotami zainteresowanymi, pod koniec października Szpital Miejski został połączony z Obwodem Lecznictwa Kolejowego. Porozumienie to rozpoczyna proces reorganizacji przemyskiej służby zdrowia, który ma usprawnić funkcjonowanie placówek i poprawić ich kondycję finansową. Umożliwi to połączenie tych jednostek, a w późniejszym czasie połączenie obu przemyskich szpitali: miejskiego i wojewódzkiego w jedną dużą placówkę wojewódzką. Stosowny dokument w tej sprawie podpisał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Prezydent Przemyśla Robert Choma. Proces łączenia szpitali został podzielony na trzy etapy i rozłożony w czasie. W pierwszej kolejności nastąpi połączenie Szpitala Miejskiego z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Szpital Wojewódzki nr 2. Umożliwi to przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w szpitalu. Kolejnym etapem będzie przeniesienie części oddziałów ze Szpitala Wojewódzkiego nr 2 do Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Św. Ojca Pio. Ostatnim elementem reorganizacji będzie połączenie obu szpitali w jedną dużą placówkę.