Rusza budowa Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji

W poniedziałek, 18 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego, któremu towarzyszyli Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa oraz Janusz Hamryszczak- Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla. Podczas spotkania panowie podpisali umowę na realizację projektu pod nazwą „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Janusz Hamryszczak podkreślił, iż dzisiejsze wydarzenie jest źródłem jego ogromnej osobistej satysfakcji, bowiem program dotyczący inkubatora był jego programem, kiedy już w 2010 roku jako radny miasta Przemyśla stawiał na innowacyjność i rozwój biznesu.

„(…) Wtedy (w 2010 r.) się nie udało, ale dziś to realizujemy i pokazujemy, że można. Z pewnym opóźnieniem, ale można. Jest to projekt o wartości ponad 4 milionów 613 tysięcy złotych, w tym ujęto część remontową na kwotę przeszło 3 mln 900 tys. zł. Będziemy remontować obiekt znajdujący się przy ulicy Ratuszowej 10a i każdy kto jest z Przemyśla, doskonale wie, że owa inwestycja ma także wymiar pozabiznesowy –  niemniej ważny –  polegający na znacznej poprawie estetyki w centrum miasta (…)” – powiedział podczas konferencji Janusz Hamryszczak.

 

fot. Agata Czereba (4).jpeg

 

W sumie wydamy około 700 tys. zł na bardzo nowoczesny sprzęt, który będzie stanowił wyposażenie inkubatora. Będzie to głównie sprzęt informatyczny: oprogramowania, komputery, drukarki (w tym drukarki i skanery 3D). Chcemy, aby tutaj rozpoczęli swój biznes przede wszystkim ludzie młodzi. Jest już ustalony harmonogram realizacji tego projektu – są to lata 2018-2019, jak również harmonogram funkcjonowania samego inkubatora (…) Moim zamierzeniem jest, by ten inkubator w przyszłości przejął i realizował funkcje dotyczące pozyskiwania i wspierania inwestycji i inwestorów działających na terenie miasta Przemyśla oraz na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.(…) – dodał Zastępca Prezydenta Miasta – J. Hamryszczak.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, iż Przemyśl znajduje się na pierwszym miejscu w skuteczności aplikowania o środki europejskie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego. 65% wniosków z wszystkich składanych przez miasto Przemyśl, jest złożonych skutecznie. Warto podkreślić, że średnia w województwie wynosi mniej niż 50%, ale w Podkarpackiem są i takie powiaty, których skuteczność wynosi około 30%.

 

Kilka słów o projekcie

Przedmiotem projektu jest utworzenie Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji przy ulicy Ratuszowej 10a w Przemyślu. Celem głównym Inkubatora jest wsparcie tworzenia nowych
i rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie zwiększenie oddziaływania na rozwój regionalny subregionu przemyskiego.

W ramach realizacji ww. projektu nieużytkowany obecnie budynek przy ul. Ratuszowa 10a zostanie zaadaptowany, przebudowany i dostosowany do funkcji Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji. Wartość zaplanowanych robót budowlanych 3 913 468,48 zł.

Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia na potrzeby Inkubatora w tym m.in.:

1. Sprzęt informatyczny na kwotę: 469 730,02 zł. w tym:

– komputery biurowe (stacjonarne) wraz z oprogramowaniem – 8 szt.

– komputery pracowników IT (stacjonarne) wraz z oprogramowaniem – 35 szt.

– komputer developera iOS – 2 szt.

– urządzenia wielofunkcyjne (kolorowa drukarka laserowa wyposażona w skaner) – 8 szt.

– skaner 3D – 1 szt.

– drukarka 3D – 1 szt.

– ploter – 1 szt.

– szafa serwerowa,

– telefon, fax.

2. Sprzęt szkoleniowy i meble konferencyjne na kwotę 60 015,00 zł w tym:

– laptop szkoleniowy – 10 szt.

– zestaw projektor + ekran,

– zestaw mebli konferencyjnych.

3. Oprogramowanie graficzne i licencje na kwotę 49 199,99 zł.

4. Meble biurowe na kwotę 112 209,99 zł.

5. Wyposażenie pomieszczeń socjalnych na kwotę 8 782,99 zł.

Łączna wartość wyposażenia: 699 937,99 zł

 

Oferta Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji będzie skierowana do osób i przedsiębiorstw przede wszystkim z terenu całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl. Grupę docelową będą stanowiły osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, głównie opartą na nowych technologiach szczególnie w branży ICT, zainteresowane ulokowaniem swoich firm w pomieszczeniach Inkubatora oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność innowacyjną, zamierzający przenieść swoją działalność do Inkubatora. Zakłada się, że w okresie do 24 miesięcy od zakończenia robót budowlanych w Inkubatorze ulokowanych zostanie 12 podmiotów gospodarczych.

 

Inkubator 2.jpeg

Inkubator 1.jpeg

Inkubator 3.jpeg

 

 

Wartość projektu – 4 613 406,47 zł

w tym wyposażenie – 699 937,99 zł

Dofinansowanie  – 3 172 332,05 zł (85% kosztów kwalifikowanych netto)

Wkład własny – 1 441 074,42 zł

 

 

 

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2018-2019.

info – UM Przemyśl