Rusza Przemyski wyścig o fotel prezydencki

Na Przemyskim Rynku odbył się briefing prasowy Posła na Sejm RP Wojciecha Bakuna wraz z osobami tworzącymi komitet wyborczy Kukiz’15 w Przemyślu w sprawie jesiennych wyborów samorządowych.

Poseł Wojciech Bakun przedstawił decyzje odnośnie startu w wyborach samorządowych. Została ogłoszona decyzja o wystawieniu list do Rady Miasta pod szyldem Kukiz`15 oraz wystawienie kandydata na Urząd Prezydenta Miasta Przemyśla.
Kandydatem na Urząd Prezydenta Miasta Przemyśla z ramienia Kukiz`15 będzie Wojciech Bakun, który otrzymał rekomendację krajowej rady ds. wyborów samorządowych.

Kandydatura Wojciecha Bakuna została przedstawiona po rozmowach z działaczami lokalnych organizacji społecznych, które wspierają działania tworzącego się komitetu wyborczego oraz samych mieszkańców miasta, którzy po publikacji wpisu 1 kwietnia pozytywnie odebrali wolę walki o zmianę w kierunku rozwoju miasta Przemyśla.

W konferencji uczestniczyli – Panie Monika Żurawska i Monika Różycka oraz panowie Tomasz Leszczyński, Marek Niedźwiecki, Wojciech Pawliszak.

Wojciech Bakun przekazał, że dzisiejszy briefing prasowy jest tylko prezentacją kandydatury oraz zaprezentowaniem tworzącego się komitetu wyborczego, a wszelkie informacje związane z programem wyborczym i wizją rozwoju miasta zostaną przedstawione po ogłoszeniu daty wyborów samorządowych.