STRAJK NAUCZYCIELI – Informacja dla rodziców dzieci placówek objętych strajkiem

Do obecnej chwili brak porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi nauczycieli a stroną rządową, tak więc wszystko wskazuje na to, że od poniedziałku 8 kwietnia w placówkach oświatowych, również przemyskich rozpocznie się akcja protestacyjna. Na taką ewentualność muszą być przygotowani również rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół.

W Przemyślu za strajkiem w referendum opowiedzieli się pracownicy wszystkich przedszkoli i szkół, poza przedszkolami nr 4, 9, 13 i 19. Na dzisiejszym (5 kwietnia) spotkaniu sztabu kryzysowego powołanego w związku z sytuacją w oświacie przedstawiono możliwe rozwiązania pomocy rodzicom:

  1. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki (informacja nie dłużej niż 7 dni przed faktem) zamknięcia placówki matce lub ojcu przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu placówki;
  2. za funkcjonowanie placówek oświatowych odpowiadają ich dyrektorzy i z nimi należy się kontaktować w sprawie informacji o funkcjonowaniu przedszkola lub szkoły od 8 kwietnia i ewentualnej decyzji o zamknięciu placówki w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom;
  3. w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole/szkołę lub rodziców istnieje możliwość skorzystania z oferty przemyskich świetlic:
  4. Świetlicy Środowiskowej „Nadzieja”, ul. Mickiewicza 50 (liczba miejsc od 28 do 40)
  5. Świetlicy środowiskowo-profilaktycznej „Iskierka”, ul. Borelowskiego 9 (liczba miejsc od 20 do 25)
  6. Świetlicy socjoterapeutycznej „Perspektywa”, ul. Piotra Skargi 6 (do 80 miejsc)
  7. Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań”, ul. Opalińskiego 11a (do 80 miejsc)
  8. Prezydent Miasta wyraził zgodę, aby pracownicy Urzędu Miejskiego i podległych jednostek, którzy nie mogą zapewnić innej opieki swoim dzieciom, opiekowali się nimi w miejscu pracy.

W przypadku jakichkolwiek nowych informacji związanych z planowanym strajkiem i funkcjonowaniem przemyskich placówek oświatowych będziemy je przekazywać na bieżąco na naszej stronie internetowej i profilach FB. W poniedziałek rano zbierze się ponownie sztab kryzysowy, który na bieżąco będzie sprawdzał sytuację w przemyskich placówkach oświatowych.

Witold Wołczyk

Rzecznik Prasowy

Urząd Miejski w Przemyślu