TERYTORIALSI RATUJĄ ŻYCIE W ZAKŁADACH PRACY

Żołnierz jarosławskiego batalionu obrony terytorialnej uratował życie koleżance w zakładzie pracy, która zadławiła nieomal straciwszy życie.

21.03.2019 r. żołnierz 34. Batalionu Lekkiej Piechoty Jarosław, szer. OT Monika Dworak – Pilch dzięki profesjonalnemu udzieleniu pierwszej pomocy uratowała życie swojej koleżance z pracy. Osoba, której Pani Monika udzieliła skutecznie pierwszej pomocy – zadławiła się w trakcie spożywania posiłku, przestała oddychać i zaczęła sinieć. Wykonanie zdecydowanych uderzeń w przestrzeń między łopatkową i późniejsze uciśnięcia nadbrzusza pozwoliły na przywrócenie oddechu, a tym samym udrożnieniu układu oddechowego.

Żołnierze WOT już na szkoleniu podstawowym nabywają umiejętności z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej od profesjonalnych i wykwalifikowanych instruktorów – ratowników medycznych.
W procesie szkolenia rozwijają swoje kompetencje i umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym.

Postawa godna naśladowania. Szer. OT Monika Dworak – Pilch w swoim życiu kieruje się hasłem przewodnim Wojsk Obrony Terytorialnej „zawsze gotowi, zawsze blisko”. W tym dniu udowodniła, że jest bardzo wartościowym pracownikiem i żołnierzem Podkarpackiej Brygady OT.

Pan Krzysztof Pawluk Prezes firmy „Sanmarks” sp. z o.o. z Lubaczowa, w której jest zatrudniona Pani Monika skierował w imieniu firmy oraz osoby uratowanej oficjalne podziękowanie do dowódcy 34. blp w Jarosławiu.

***

  1. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała
    w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz SŁOTA. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności.
    W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

 

tekst i foto: szer. OT Piotr Hryniszyn

nieetatowy ekspert ds. komunikacji i kontaktów WOT z mediami