Terytorialsi z 3. PBOT nie zwalniają tempa – operacja „Niezawodna Pomoc” trwa

Blisko 400 Terytorialsów zaangażowanych jest dziewiętnastą dobę w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Obecnie do zadań żołnierzy WOT należy wsparcie wojewodów i samorządów poprzez obsługę osób w punktach informacyjnych, dystrybucję pomocy humanitarnej, transport, czy budowę miejsc tymczasowego zakwaterowania.

  Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o zwiększeniu wsparcia jakiego udzielą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dla administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za przyjęcie uchodźców w ramach operacji pod kryptonimem #NiezawodnaPomoc.

Na podstawie analizy sytuacji podjąłem decyzję o tym, żeby zwiększyć zaangażowanie liczebne Wojsk Obrony Terytorialnej w akcję, która została nazwana „Niezawodna pomoc”. Wsparcie uchodźcom udzielać będzie do 6 tysięcy żołnierzy WOT

– mówił szef MON.

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT nieprzerwanie udzielają wsparcia podmiotom administracji publicznej w przyjęciu do naszego kraju uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy. Wszystko po to, by cały proces przybycia do naszego kraju był ułatwiony, jak również by nasi sąsiedzi, którzy uciekają z obszaru objętego konfliktem poczuli się bezpiecznie.

  Bardzo szybko rosną potrzeby udzielenia wsparcia przez wojsko nie tylko na granicy polsko – ukraińskiej, ale także na terenie całego kraju ze względu na przemieszczanie się uchodźców w głąb Polski. Żołnierze WOT już teraz w całej Polsce wspierają pracę kilkunastu punków recepcyjnych i informacyjnych. Na szczeblu każdego województwa Terytorialsi działają w ramach grup wsparcia relokacji uchodźców. Zespoły żołnierzy współdziałają też z przedstawicielami Straży Granicznej, Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z wolontariuszami w przyjęciu uchodźców z Ukrainy.

Tekst: st. szer. Magdalena Mac

Zdjęcia: Paulina Lęcznar