KAS pomaga uchodźcom z Ukrainy

Podkarpacka KAS przekazała na cele humanitarne kołdry zatrzymane podczas prób przemytu.  Przekazanie towaru, co do którego orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa, było możliwe dzięki zastosowaniu przepisów o charakterze szczególnym.

Przekazanie towaru w ramach pomocy dla osób przybywających z Ukrainy odbyło się na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
Blisko 250 kołder zatrzymanych podczas działań kontrolnych KAS, zostało przekazanych Urzędowi Miejskiemu w Przemyślu, celem zabezpieczenia i wsparcia osób potrzebujących pomocy.

Funkcjonariusze podkarpackiej KAS są całodobowo zaangażowani w odprawy i wsparcie osób przybywających do Polski z Ukrainy.
Priorytetowym zadaniem funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej na polsko- ukraińskiej granicy są odprawy pomocy humanitarnej. W ciągu ostatniej doby na przejściach granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku odprawiono blisko 200 tego typu transportów.

asp. Edyta Chabowska

Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie