TERYTORIALSI Z PODKARPACKIEJ BRYGADY POMOGLI W WYPADKU

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej rannym w wypadku na drodze DK 19 w miejscowości Nowosielec.

Do zdarzenia doszło dziś rano ok. godz. 8.10 w Nowosielcu k. Niska na drodze krajowej nr 19 samochód typu kamper na łuku drogi wpadł do rowu. W pojeździe znajdowały się cztery osoby kierujący, kobieta i dwoje dzieci. Żołnierze podkarpackiej brygady OT przemieszczali się na zajęcia rotacyjne do m. Nisko. Widząc zaistniałą sytuację, zatrzymali się i w pierwszej kolejności wyciągnęli poszkodowanych  udzielając im pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ok. 20 min. przekazali poszkodowanych państwowemu zespołowi ratownictwa medycznego. Policja oraz Państwowa Straż Pożarna zabezpieczyli miejsce wypadku.

Postawa żołnierzy godna naśladowania. Pokazali, że hasło przewodnie Wojsk Obrony Terytorialnej „zawsze gotowi, zawsze blisko” jest przez wojskowych Podkarpackiej Brygady realizowane
w codziennej służbie z pełnym zaangażowaniem, a pomoc społeczeństwu, która jest jednym z celów
i misji naszej formacji jest na pierwszym miejscu.

Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała
w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz SŁOTA. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności.
W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

 

 

por. Witold SURA

rzecznik prasowy 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej

foto: 3.PBOT