Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej otwarte

W miejscowości Nienadowa k. Dubiecka otwarto Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji.

Miejsce to dedykowane jest dzieciom, z rodzin które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Z pomocą opiekunów, dzieci mogą tam odrobić lekcje, mają zapewniony posiłek, a wieczorem są odwożone do swoich domów.

Lokal w którym powstało centrum to pustostany po gimnazjum. Jest to wkład własny Starostwa Powiatowego w Przemyślu do rozliczenia projektu unijnego. Pomysł utworzenia Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji powstawał w głowach pracowników starostwa od kilku lat. Unijne granty i determinacja osób zaangażowanych w powstanie centrum pozwoliły na otwarcie placówki w Nienadowej.

W przyszłości po zakończeniu projektu centrum ma pozostać w zarządzie starostwa powiatu przemyskiego oraz ma być przez powiat finansowane.

Jak na razie jest to pierwsza tego typu jednostka w powiecie przemyskim ale władze szukają już innych miejsc planując uruchomienie podobnych tego typu ośrodków. Centrum terapii dostało również zielone światło władz wojewódzkich skąd też pochodzą fundusze. Jak zapewnia wicemarszałek województwa Piotr Pilch wzorcowa jednostka w Nienadowej ma się stać kołem napędowym dla innych powiatów w województwie do powstawania podobnych.

Utworzenie ośrodka kosztowało 1 mln 200 tys. złotych, projekt współfinansowany był z pieniędzy unijnych.