VII Przemyskie Pola Nadziei

Ponad 40 tys. zł zebrano podczas kwesty w ramach VII Przemyskich Pól Nadziei 1 maja 2022 r. Po latach pandemii Pola Nadziei wróciły w tradycyjnym kształcie, powodując że Przemyśl w tym dniu zakwitł na żółto. Przemyskie wydarzenie wpisuje się w światową ideę promocji potrzeby opieki hospicyjnej i wsparcia chorego człowieka i jego rodziny. Tegoroczne Pola zakończył koncert „Niech radosna pieśń uniesie się nad Polami Nadziei” w Sali Rycerskiej, a zagrał zespół złożony z muzyków, przyjaciół i gości, którzy kiedyś wspólnie muzykowali w Zespole Jarmuła Band. Na koncert przybyła m. in. Anna Huk – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Przemyskie Pola Nadziei są inicjatywą mającą na celu wsparcie powstania Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego im. św. Łazarza z Jerozolimy BETANIA, o którego otwarcie stara się Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie oraz współpracujący z nim Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy. Od 2017 r. w pozyskanym od miasta Przemyśla dawnym budynku sztabowym, potem szpitalu wojskowym, powstaje miejsce niosące pomoc dla terminalnie chorych ludzi oraz ich rodzin. Tutaj na ponad 2000 m2 ma powstać hospicjum dla dzieci i dorosłych, gabinety rehabilitacyjne oraz miejsce wsparcia dla potrzebujących pomocy uchodźców z Ukrainy. Obecnie lazarycka inwestycja ma już wykonaną fotowoltaikę i podłączone odwierty geotermalne, w pomieszczeniach dla chorych montowane są instalacje. Do zamknięcia budynku pod względem inwestycyjnym brakuje ok 4 mln zł, aby móc zatrudnić personel – lekarzy i pielęgniarki – oraz przyjąć pierwszych pacjentów. Dlatego prowadzone są różnego rodzaju działania, zmierzające do nagłośnienia tego dzieła oraz zebrania potrzebnych funduszy do uruchomienia placówki.

Zespół Jarmuła Band złożony z muzyków, przyjaciół i gości, którzy kiedyś grali wspólnie w Zespole Jarmuła Band. Powstał on w 2002 roku, aby grać i śpiewać dla Żydów na Ukrainie. Założycielem zespołu jest Irek Czubak który poprowadził koncert, zaśpiewał oraz zagrał na klarnecie. Na potrzebę lazaryckiego wydarzenia muzycy ponownie spotkali się, aby wykonać kilka utworów, które tematyką nawiązują do obecnych wydarzeń. Artyści wykonają również utwory z krajów bałkańskich, aby podkreślić różnorodność kultur, które niegdyś tworzyły wspólnotę na naszych terenach. Na akordeonie grał Henryk Rudawski, kompozytor i propagator muzyki bałkańskiej na naszych terenach, w kraju jak również za granicami państwa, na pianinie oraz piszczałkach Rafał Rudawski – muzyk, kompozytor i wykładowca, który w swojej twórczości często wykorzystuje różnorodność brzmień i rytmów, Paulina Muzyczka – wokalistka, skrzypaczka oraz kompozytorka związana z muzyką bałkańską i żydowską od najmłodszych lat.

Dziękujemy za wsparcie, za każdy datek, uśmiech, dobre słowo.

Dziękujemy Agnieszce Łach za organizację sztabu i koordynację zbiórki oraz Elżbiecie Motyl i Małgorzacie Kondrackiej,Wiesławowi Morawskiemu za organizację koncertu.

Tekst. Izabela Fac