VIII Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Przemyślu

W  minioną niedzielę, w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyło się podsumowanie VIII Regionalnego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 53 uczestników z powiatu przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego. Komisja artystyczna w skład, której weszli : Tomasz Bielański, Elżbieta Cieszyńska, Małgorzata Tenczyńska – Podulka, Rafał Kureczka oceniła około 160 prac z dziedziny malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby. Jury podkreśliło, że poziom tegorocznych prac zgłoszonych do konkursu był bardzo wyrównany. Nagrody i wyróżnienia otrzymało dwadzieścia osób.

W dziedzinie malarstwa :

I nagroda – Elżbieta Borusowska z Jarosławia,

II nagroda – Anna Wilk z Przemyśla, Ewa Wolak z Przemyśla, Władysław Zych z Medyki,

III nagroda Alicja Czado z Przemyśla, Emilia Fok z Przemyśla, Adam Lewandowski z Przemyśla, Dorota Olszańska z Prałkowiec, Jerzy Pacławski z Przemyśla;

Wyróżnienia : Jolanta Cicińska z Przemyśla, Herbert Czeglarek z Przemyśla, Danuta Kruk z Przemyśla, Maria Makowiecka z Sośnicy, Alicja Nodżak z Prałkowiec, Julia Oleksińska z Przemyśla, Danuta Ryl z Jarosławia;

W dziedzinie rzeźby :

Nagroda – Zbigniew Gaweł z Przemyśla;

Wyróżnienie : Marian Gawrona z Przemyśla, Józef Lewkowicz z Nowego Sioła;

W dziedzinie grafiki :

Wyróżnienie : Sylwia Kut z Łowiec;

W dziedzinie rysunku nagród i wyróżnień nie przyznano.

Jury podkreśliło, że poziom prac zgłoszonych do konkursu był bardzo wyrównany.

Wystawa pokonkursowa, w Galerii „12”, w CK otwarta jest do 1 listopada.