W Medyce zatrzymane preparaty z niedźwiedzią żółcią

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) podczas kontroli podróżnych przekraczających granicę w Medyce wykryli blisko 100 szt. ampułek zawierających rafinowaną  żółć niedźwiedzia.  Niedźwiedzie objęte są ochroną na mocy  Konwencji  Waszyngtońskiej – CITES dlatego przewóz tego typu preparatów bez stosownego zezwolenia jest zabroniony.

Do udaremnienia przemytu doszło na przejściu granicznym w Medyce.
Do kontroli na kierunku wjazd do Polski podjechał  samochód osobowy  na niemieckich  numerach rejestracyjnych, którym podróżował 56- letni obywatel Ukrainy.

Kontrolując bagaże, funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Medyce zwrócili szczególną uwagę na kurtkę. Okazało się, że w jej rękawach znajduje się ukryty przed kontrolą towar.  Było to 97 sztuk ampułek ( po 2 ml),  zawierających rafinowaną żółć niedźwiedzia.

Niedźwiedzie wpisane są na listę zwierząt chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES). Jej  celem jest redukcja lub całkowita eliminacja handlu okazami gatunków, których liczba lub stan wskazują na to, że niekontrolowane ich pozyskiwanie z naturalnego środowiska byłoby szkodliwe dla ich przetrwania. Handel gatunkami chronionymi na mocy Konwencji Waszyngtońskiej jest dozwolony tylko wtedy, kiedy nie przyniesie on szkody zachowaniu tych gatunków w środowisku naturalnym i tylko pod warunkiem wydania odpowiedniego zezwolenia.

Mężczyzna przewożący ampułki z niedźwiedzią żółcią nie okazał takich dokumentów do kontroli. Przeciwko ob. Ukrainy wszczęte zostało postępowanie karne, do którego na poczet grożącej kary grzywny, zabezpieczona została kwota 500 zł.

 

Metody nielegalnego pozyskiwania niedźwiedziej żółci przyczyniają się do ich wielkiego cierpienia. Zwierzęta przetrzymywane są na nielegalnych farmach w bardzo ciasnych klatkach, w których możliwa jest jedynie pozycja leżąca Do ich narządów wewnętrznych wprowadzane są rurki do upuszczania żółci. Niedźwiedzie poddawane takim zabiegom cierpią z powodu niegojących się ran oraz pozostawania w ciągłym bezruchu.

 

W 2019 roku funkcjonariusze KAS w woj. podkarpackim udaremnili 79 przypadków nielegalnego przewozu okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Wśród 230 żywych okazów były m.in. boa madagaskarski, biczogony, warany kolczystoogonowe, pytony siatkowe, pytony królewskie oraz boa dusiciele.

Pozostałych około 15 tys. sztuk zatrzymanych okazów to m.in. wyprawione skóry wilka szarego, spreparowane czaszki niedźwiedzia, wapienne szkielety koralowców rafotwórczych, połoz piskator a także różnego rodzaju preparaty, kremy i kapsułki zawierające w swym składzie wyciąg z chronionych okazów zwierząt.

 

 

 

mł. asp. Edyta Chabowska   Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie