W PRZEMYŚLU POWSTAŁ KLASTER TURYSTYCZNY

Przemyski Rynek był miejscem niecodziennego wydarzenia. 39 Członków Założycieli uroczyście  podpisało porozumienie  o utworzeniu i rozpoczęciu działalności Przemyskiego Klastra Turystycznego. Między innymi misją Przemyskiego Klastra Turystycznego jest stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół i innych zainteresowanych podmiotów  w celu skutecznego i efektywnego zwiększenia  atrakcyjności turystycznej Przemyśla i regionu. Klaster nie posiada osobowości prawnej,  koordynację nad Klastrem ma inicjator jego powstania  Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. Od inicjatywy powołania klastra 10 grudnia do podpisania porozumienia minęło niewiele ponad miesiąc. W tym czasie odbyło się kilka spotkań roboczych . Zaangażowanie członków, pomysły,  plany, dobra współpraca od początku rodzą nadzieję, że działania Klastra  dość szybko będą widoczne w mieście. Fakt tak szybkiego działania wyróżnia członków założycieli, udowadniając że niemożliwe staje się możliwe w bardzo krótkim czasie. Jak mówią członkowie zawiązanego klastra turystycznego, Przemyśl ma ogromny potencjał a my zamierzamy kreować i promować jego ofertę  turystyczną. W  pierwszej kolejności chcemy aby mieszkańcy Przemyśla i regionu  uświadomili sobie atrakcyjność tego miasta i chcieli z niej korzystać dla własnej przyjemności, temu ma służyć nasza  pierwsza akcja  „Zakochani w Przemyślu”, chcemy aby Przemyśl był 14 lutego  najatrakcyjniejszym  miejscem w regionie  dla zakochanych  w każdym wieku.