Wirtualna „Morawa”

Hejt na szkoły i nauczycieli jak każdy hejt rozchodzi się lotem błyskawicy, ale jeśli dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie staną na wysokości zadania, to się już o tym nie mówi, bo dla wielu jest już mało interesujące.

Szkołą, która od pierwszego dnia zdalnego nauczania przeszła sprawnie na nowy tryb pracy na odległość, jest II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. Już podczas zawieszenia zajęć nauczyciele przedmiotów maturalnych nie pozostawiali tegorocznych maturzystów bez opieki. A kiedy 20 marca wyszło zarządzenie o realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor Mariusz Zamirski jeszcze tego samego dnia omówił z nauczycielami informatyki wszelkie możliwe formy pracy na odległość i zobligował ich do przeprowadzenia szkoleń dla całego grona pedagogicznego. Zdalne nauczanie miało się zacząć oficjalnie 25 marca. Do tego czasu wszyscy nauczyciele musieli nauczyć się obsługiwać nowe platformy internetowe, które pozwalały na prowadzenie videokonferencji, robienie pokazów, prezentacji itp. i tak ruszyło nauczanie zgodnie z planem lekcji, tylko według nowego rozkładu godzin, ponieważ zajęcia trwają po 30 minut, a przerwy 15 min. Czas pomiędzy rozporządzeniem MEN-u a  jego wprowadzeniem w życie trzeba też było przeznaczyć na rozwiązanie problemów sprzętowych zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów.

Oczywiście problemy zawsze się pojawiają, jednak frekwencja młodzieży na zajęciach jest bardzo wysoka. Aby poprawić jakość pracy, szkoła skierowała też do rodziców ankiety, by zapoznać się z ich uwagami, sugestiami i oceną zdalnej pracy z dziećmi. Wyniki ankiet wypadły pozytywnie. Rodzice docenili sprawność nauczania, kreatywność nauczycieli. Przedstawiali też minusy takiego nauczania, jak problem ze zorganizowaniem dziecku miejsca pracy czy przemęczenie.

  II LO nie tylko uczy zdalnie, ale prowadzone są zajęcia dodatkowe, na przykład warsztaty teatralne z aktorami Teatru Maska z Rzeszowa. Zorganizowany został konkurs literacki „Są gdzieś okna, które płoną cały czas”, choć w całej Polsce większość tego typu imprez została odwołana. Od 4 do 31 maja trwają Wirtualne Dni Otwarte szkoły i co chwila pojawiają się na stronie szkoły i portalach społecznościowych nowe materiały skierowane do potencjalnych uczniów.

Nauczyciele nie zasypiają gruszek w popiele i uczestniczą w coraz to innych szkoleniach, poznając różne sposoby tworzenia formularzy, przeprowadzania testów i sprawdzianów on – line. To wcale nie jest takie proste przestawić się na nowe formy kształcenia i kosztuje nauczycieli wiele dodatkowej pracy, wysiłku i stresu. Nikt jednak nie narzeka, że nie potrafi, nie może. Wystarczą dobre chęci, wsparcie ze strony dyrekcji, koleżanek i kolegów. Można powiedzieć, że są z siebie dumni, bo zdali trudny egzamin w trudnym czasie pandemii.

Jak go zdawali możesz zobaczyć tutaj

https://lo2przemysl.edu.pl/koniecznie-zobacz