WIZYTA MINISTRA W PRZEMYŚLU

  Przemyscy dziennikarze przyjęli zaproszenie starosty przemyskiego Jana Pączka na konferencję prasową z udziałem  ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak – Kamysza. Konferencja  odbyła się w małej sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu. W dyskusji poruszonych zostało wiele zagadnień związanych z zatrudnieniem  i przeciwdziałaniem bezrobociu, tworzeniem dla przedsiębiorców systemu zachęt do tworzenia nowych miejsc pracy, {youtube}4M8elNPRPUI{/youtube} nisko oprocentowanych pożyczkach na otwarcie własnej działalności, obniżeniu składek dla młodych pracowników, oraz refundacji kosztów uruchamiania nowych stanowisk pracy. W palecie środków, które mają być w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia, mają się znaleźć między innymi nisko oprocentowane pożyczki dla studentów ostatnich lat studiów, aby młodzi ludzie mogli uzyskać pomoc zanim trafią do urzędów pracy ponieważ bardzo niepokojące są dane o stopach bezrobocia. Minister podkreślił, że urzędy pracy powinny być centrum aktywności, a przede wszystkim współpracy z pracodawcami.

Obecny  na konferencji poseł Kasprzak zdementował nie uzasadnione plotki dotyczące prywatyzacji Lasów Państwowych. Pod koniec stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o lasach, która zakłada, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 r. wpłacą do budżetu po 800 mln zł rocznie, natomiast od 2016 r. będą przekazywać do państwowej kasy 2 proc. wartości sprzedanego drewna rocznie. Większość środków ma trafić na budowę i remonty dróg lokalnych, które są stale niszczone i rozbijane przez działalność związana min. z wywózką drzewa z lasów. Zaproponowana zmiana ma zagwarantować trwałość rozwiązania, jakim są Lasy Państwowe, z wolnym wstępem i korzystaniem z lasów przez wszystkich obywateli. Posłowie PiS w nieuzasadnionej obawie przed prywatyzacją byli przeciwni nowelizacji ustawy, twierdzą, że ta zmiana to pierwszy krok do prywatyzacji Lasów Państwowych co jest nie prawdą. Rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod referendum w obronie Lasów Państwowych. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że to nie są działania na szkodę Lasów Państwowych, a przede wszystkim po to, by gigantyczne środki były wydatkowane na rzecz całego społeczeństwa.