Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart na granicy w Medyce

Na przejściu granicznym w Medyce odbył się briefing prasowy, w którym udział wzięli:, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, płk SG Robert Rogoz, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,  oraz Artur Jasiński zastępca dyrektora Służby Celnej.

Wojewoda Ewa Leniart, w towarzystwie przedstawicieli placówek, BiOSG w których funkcjonują międzynarodowe przejścia graniczne: PSG Korczowa, PSG Krościenko, PGM Medyka, PSG Lubaczów z przejściem granicznym w Budomierzu i lotniczego przejścia granicznego Rzeszów-Jasionka udała się na rekonesans po przejściu granicznym w Medyce.

Ze środków PUW zakupiono  specjalistyczny sprzęt, m.in. urządzenia do szczegółowej kontroli i weryfikacji dokumentów podróży na drogowych przejściach granicznych, wideoendoskopy służące do przeszukiwania trudno dostępnych miejsc w pojazdach, jak również urządzenia do weryfikacji numeru VIN.

W ubiegłym roku na przejściu granicznym w Medyce powstało specjalne pomieszczenie dla osób, dedykowane głównie rodzinom z dziećmi, które zadeklarowały chęć złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Realizacja tego projektu była możliwa również dzięki środkom finansowym uzyskanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas spotkania zostały również omówione planowane na ten rok inwestycje: m.in.: modernizacja przejścia kolejowego w Medyce oraz te związane z budowa przejścia w Malhowicach.

Spotkanie było okazją do przedstawienia aktualnej sytuacji w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Wojewoda Ewa Leniart miała okazje dokładnie przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy, zarówno BOSG jaki Służby Celnej podczas wykonywania rutynowych działań.

Komendant SG oraz zastępca dyrektora Służby Celnej przedstawili również bieżące potrzeby służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia sprawnych odpraw granicznych.