Wolontariuszki i Wolontariusze Szlachetnej Paczki dają szansę na zmianę w życiu

Wolontariuszki i Wolontariusze Szlachetnej Paczki dają szansę na zmianę w życiu potrzebujących rodzin, samotnych seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Docierają z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, a gdzie wciąż jej brakuje. Przywracają godność i nadzieję, dają impuls do podniesienia się z trudności i bezsilności. Najintensywniej działamy między wrześniem a grudniem. Zaczynając wówczas swoją pracę mogą najpełniej uczestniczyć w Paczce. Doświadczają wszystkich ważnych wydarzeń (np. Otwarcie Bazy Rodzin, Weekend Cudów) i korzystają z wszystkich możliwości rozwoju, w tym szkoleń. Otwarcie bazy, w której darczyńcy będą mogli wybrać rodzinę, której pomogą jest 13 listopada od godziny 9.00. Weekend Cudów , czyli finał działań wolontariuszy przepada w tym roku na 11-12 grudnia. Natomiast praca wolontariusz nie kończy się tak naprawdę na Weekendzie Cudów , ponieważ działamy cały rok w paczkach specjalistycznych:Paczka Lekarzy, Paczka Prawników,Paczka Seniorów. Mimo pandemii wolontariuszy nie brakuje . Z powodu pandemii, pomoc Wolontariuszy jest dla wielu rodzin oraz dzieci równie ważna, jeśli nie ważniejsza niż zwykle. Jednocześnie, mając na uwadze bieżącą sytuację, Stowarzyszenie WIOSNA jako organizator Paczki i Akademii, dokłada wszelkich starań, aby oba programy zrealizować z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i obowiązujących na dany moment wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Na terenie Przemyśla działa 20 wolontariuszy. Finał Szlachetnej paczki nastąpi 11-12 grudnia 2021. Magazyn natomiast ulokowany jest jak poprzednimi laty w II liceum ogólnokształcącym przy ul. Glazera.