X Przegląd Piosenki Dziecięcej w PSM w Przemyślu

Już po raz dziesiąty Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu zorganizował Przegląd Piosenki Dziecięcej, dla dzieci przedszkolnych z Przemyśla oraz Powiatu przemyskiego. Przegląd odbył się w sali lustrzanej i miał na celu wyłonienie i promocję młodych wykonawców oraz propagowanie wartościowej piosenki zarówno muzycznie jak i literacko. Ważnym elementem była również wymiana doświadczeń wśród nauczycieli, którzy włożyli dużo pracy i zaangażowania w przygotowanie dzieci.  W atmosferze wesołej zabawy i zdrowej rywalizacji usłyszeć można było piosenki zarówno dziecięce jak i patriotyczne.

Zaprezentowało się 80 przedszkolaków z 17 przedszkoli. Każda Placówka mogła wytypować na konkurs, dwie piosenki w wykonaniu solistów i jedną piosenkę w wykonaniu zespołu (nie więcej niż 5 osobowego) Utwory były wykonywane z podkładem muzycznym bez tekstu, na nośniku CD lub akompaniamentem instrumentu muzycznego. Poziom artystyczny uczestników był bardzo wysoki. Przedszkolaki urzekały nie tylko śpiewem ale także pięknymi strojami choreografią.

Podczas obrad Jury na scenie prezentowali się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Przemyślu, grali na różnych instrumentach oraz śpiewali solo i w zespole. Wielu z nich ze sceną jest związanych od lat, a popularność tych młodych artystów wychodzi zdecydowanie poza mury szkoły.

Oceny prezentowanych piosenek dokonała Komisja powołana przez Organizatorów, która przy przyznawaniu zaszczytnych miejsc, brała pod uwagę przede wszystkim muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy zostali docenieni, złotą, srebrna i brązową nutką, laureaci otrzymali piękne książki i pamiątkowe dyplomy.

Nowością w roku jubileuszowym była nagroda specjalna – warsztaty wokalne dla Przedszkola, którą Komisja konkursowa przyznała dla Przedszkola im. Marii Montessori w Przemyślu.  Nagrody specjalne przyznało również Jury Dziecięce, były to pluszowe misie dla solistów.

Gratulujemy organizatorom, nauczycielom, rodzicom i wszystkim uczestnikom tegorocznego X Przeglądu Piosenki Dziecięcej, zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny  i dostarczyli wielu wzruszeń zebranej publiczności.