ZAMKOWY POCZĄTEK LATA – „Iść w stronę słońca” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”

Trzeciego dnia kalendarzowego lata 2020, najcieplejsza pora roku tanecznym krokiem zawitała na Zamku Kazimierzowskim. Impulsem do tego był koncert zatytułowany „Iść w stronę słońca”. Wszystkich przybyłych przywitała dyrektor PCKiN ZAMEK Renata Nowakowska.

Program artystyczny tego wieczoru składał się z części tanecznej i wokalno-instrumentalnej. Za taniec „odpowiedzialny” był Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”, który jest częścią składową Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. W wykonaniu przemyskich tancerzy obejrzeliśmy tańce historyczne: Rondau, Bourree, Folia, Fandango, Passacalia, Entre de Espagniol, Forlana i Polonez z Mazurem.

Część wokalno-instrumentalną wypełnił występ zespołu Family Klezmer Band w składzie: Lucyna Rudawska, Henryk Rudawski i Paulina Rudawska. Muzyka, która wzięła swój początek od XVIII-wiecznych wędrownych grup żydowskich muzykantów zaprezentowana została w trzech blokach: klezmerskim, bałkańskim i biesiadnym.

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński

materiał  filmowy  TVPODKARPACKA