Zapraszamy do udziału w IV Konkursie Fotograficznym #przemyskabiblioteka

Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w IV Konkursie Fotograficznym #przemyskabiblioteka. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego z wyjątkiem pracowników Organizatora.

REGULAMIN                                                                  

Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu.

CEL KONKURSU

Promowanie książki i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media

Promocja działalności Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Propagowanie sztuki fotografowania jako formy artystycznego wyrazu.

Wskazanie na fotografię jako sztukę wyrażania emocji i środka komunikacji międzyludzkiej.                                                                  UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas
VI-VIII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego z wyjątkiem pracowników Organizatora.

ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG KONKURSU

Pierwszym etapem konkursu jest udział w dwóch warsztatach fotograficznych przeprowadzonych przez artystę fotografa w celu zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu tworzenia zdjęć. Warsztaty odbędą się 30 marca i 6 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00-11.30.

W drugim etapie konkursu uczestnicy wykonają samodzielne zdjęcia pomysłowo rozwijające temat konkursu, którym jest Przemyska Biblioteka Publiczna. Każdy uczestnik do konkursu zgłasza 3 samodzielnie wykonane fotografie, format minimalny 15×21, odbitki czarno-białe lub kolorowe na papierze fotograficznym oraz na płycie CD (w formacie JPG).

  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i wzięcie udziału w warsztatach.
  • Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich i majątkowych do przesłanych na konkurs zdjęć oraz uzyskaniem zgody na ich publikację od osób znajdujących się na fotografii.

  Uwaga! Fotografie bez karty zgłoszenia nie będą podlegały ocenie.

  • Do oceny prac powołana zostanie komisja, która oceni ich zgodność z tematem konkursu, oryginalność ujęcia tematu oraz walory artystyczne.
  • Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów.
  • Prace konkursowe nie będą zwracane.
  • Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane będą na wystawie
   w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.

  TERMIN KONKURSU

  e-mail: [email protected]

   

 • Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 30 marca 2019 r., natomiast prace konkursowe do 30 kwietnia 2019 r. do Czytelni Głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej, Grodzka 8
 • Kontakt: Dział Informacyjno-Bibliograficzny tel. 678 35 82,
 • Wyniki konkursu zostaną przesłane na podany w karcie
  zgłoszenia e-mail oraz podane na stronie internetowej PBP.
  Wręczenie nagród odbędzie się w maju 2019 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.