Zaproszenie na Forum Transportu i Logistyki

Przed Pałacem Lubomirskich – siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej – odbył się wspólny briefing prasowy Rektora Uczelni dra Pawła Treflera oraz Zastępcy Prezydenta Janusza Hamryszczaka. Obydwaj uczestnicy konferencji prasowej zapowiedzieli I Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki, które odbędzie się w dniach 29 – 30 czerwca br. i zaprosili samorządowców, przedsiębiorców i innych zainteresowanych tą tematyką do udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu.

Tematyka zbliżającego się Forum to:

  • transport i logistyka lotnicza;
  • bezpieczeństwo transportu w województwie podkarpackim;
  • promocja województwa podkarpackiego w aspekcie wykorzystania istniejącego potencjału infrastruktury transportowej;
  • komodalność transportu w aspekcie Jedwabnego Szlaku;
  • możliwości rozwoju infrastruktury logistycznej w kontekście rozwoju przemysłu;
  • innowacyjne technologie w transporcie;
  • rozwój logistyki miejskiej;
  • higiena w transporcie żywności w świetle przepisów prawa;
  • rola funduszy UE w rozwoju regionalnym;
  • samorząd lokalny jako podmiot wspierający sektor TSL.

Organizatorami Forum są: Instytut Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu, Prezydent Miasta Przemyśla i Marszałek Województwa Podkarpackiego, a swoim patronatem wydarzenie objęli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Rozwoju.