„Zaprzyjaźnij się z książką” – dr hab. nauk przyrodniczych Tomasz Jan Nowak

Co łączy Arboretum w Wojsławicach pod Wrocławiem z Arboretum w Bolestraszycach. Jedni którzy znają osobę Jana Nowaka powiedzą bez zająknięcia Dereniówka i Novakufka, inni miłość do przyrody  jeszcze inni umiłowanie Podkarpacia i Bolestraszyckiego Arboretum. Materiał filmowy, który oddajemy Państwu do obejrzenia mówi właśnie o tych wszystkich tematach.

Tomasz Jan Nowak urodził się w Kaznowie w woj. Łódzkim.  Jest doktorem habilitowanym nauk przyrodniczych, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W 1981 został dyrektorem Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, a od 1988 pełnił funkcję dyrektora Arboretum w Wojsławicach. Specjalizuje się w gospodarce wodnej roślin, ochronie i aklimatyzacji roślin oraz uprawach hydroponicznych.

Jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Arboretum Leśnego w Sycowie i w Bolestraszycach,  Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Węgierskiego Towarzystwa Bluszczowego,  honorowym członkiem Stowarzyszenia „Ogrody Dolnośląskie”

Był przewodniczącym Rady Ekologicznej miasta i gminy Niemcza, inicjatorem bądź współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych, Stowarzyszenia „Ogrody Dolnośląskie”, Stowarzyszenia Ochrona Krajobrazu, Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego Klubu SILESIA, Towarzystwa Roślin Wrzosowatych.

Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej i Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem wielu publikacji  naukowych, jego ostatnim dziełem jest ,,katalog 1000 Polskich odmian roślin”